A Study of Selected English Business Idioms

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Study of Selected English Business Idioms

Show simple item record

dc.contributor.advisor Atcheson, Hana
dc.contributor.author Štecová, Kristýna
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:09Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:09Z
dc.date.issued 2015-11-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37515
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá anglickými idiomy v obchodním jazyce. Práce předkládá výsledky kvalitativního průzkumu provedeného mezi čtyřmi českými lektory a čtyřmi rodilými mluvčími, kteří vyučují anglický jazyk a mají zkušenost s vedením hodin obchodní angličtiny. Popisuje to, jak ze své pozice vnímají problematiku výuky obchodních idiomů, jakým způsobem přistupují k jejich interpretaci, použití idiomů v učebnicích, výhody a nevýhody českého překladu a možnosti výkladu idiomů. V rámci výzkumu byly použity tři metody: dotazník, rozhovor a přímé pozorování zkoumaného prostředí. Přímé pozorování prostředí a rozhovor s lektory proběhli po sesbírání dotazníků a doplnili již získané informace. Praktická část stručně popisuje angličtinu jako jazyk světového obchodu a předkládá teoretický základ týkající se idiomů. Ten zahrnuje definici idiomů podle slovníků i lingvistů, rozdělení idiomů, jejich znaky a původ. Předkládá také čtyři skupiny vybraných obchodních idiomů, které jsou zkoumány i v praktické části.
dc.format 60 s. (93 303 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject idiom cs
dc.subject idiomatický jazyk cs
dc.subject obchodní angličtina cs
dc.subject učebnice obchodní angličtiny cs
dc.subject jazyková úroveň cs
dc.subject idiom en
dc.subject idiomatic language en
dc.subject business English en
dc.subject business English textbooks en
dc.subject language level en
dc.title A Study of Selected English Business Idioms
dc.title.alternative A Study of Selected English Business Idioms
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Trčková, Dita
dc.date.accepted 2016-06-17
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on idioms used in business English. It presents results of qualitative survey that was carried out among four Czech and four English native speakers who work as English teachers and teach business English classes. It describes their teaching experience, perception of English business idioms, approach towards their interpretation, the use of idioms in business textbooks, advantages and disadvantages of Czech translation, and possible ways of their explanation in the class. Three methods were used to carry out the survey: questionnaire, interview and direct observation in the class. Direct observation in respondent's classes and interview with teachers was made after collecting questionnaires in order to complement the collected data. The practical part briefly introduces English as the language of a global business and provides theoretical background concerning idioms. This includes definition of idioms from dictionaries and by linguists, classification of idioms, their features and origin. It also presents four groups of selected business idioms that are examined in the practical part, too.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 42104
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-05-04
local.subject idiomy cs
local.subject obchodní angličtina cs
local.subject idioms en
local.subject business English en


Files in this item

Files Size Format View Description
štecová_2016_dp.pdf 837.6Kb PDF View/Open None
štecová_2016_op.doc 51Kb Unknown View/Open None
štecová_2016_vp.doc 49Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account