Domácí násilí v rodině a možnosti využití sociální opory z pohledu žáků středních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí v rodině a možnosti využití sociální opory z pohledu žáků středních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Včelařová, Hana
dc.contributor.author Bachurková, Romana
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:11Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:11Z
dc.date.issued 2016-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37524
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou výskytu domácího násilí v rodině a možnostmi využití sociální opory z pohledu žáků středních škol. První kapitola teoretické části pojednává o instituci rodiny obecně, o jejím historickém vývoji, o funkcích a typech. Druhá kapitola se zaměřuje na rodinu problémovou, v níž se vyskytuje domácí násilí, a jsou zde popsány jeho nejčastější formy a příčiny. Poslední kapitolou teoretické části je kapitola třetí, která nás seznamuje s možností využití sociální opory jako pomoci při zvládání náročných životních situacích. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na výzkum, jehož hlavním cílem je zjištění informovanosti, ochoty pomoci a zkušenosti s možnostmi využití sociální opory v případě výskytu domácího násilí u žáků gymnázia a SOU.
dc.format 62 s. (71 096 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject sociální opora cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject partnerské násilí cs
dc.subject náročná životní situace cs
dc.subject patologické jevy cs
dc.subject Family en
dc.subject social support en
dc.subject domestic violence en
dc.subject intimate partner violence en
dc.subject challenging life situation en
dc.subject pathological phenomena en
dc.title Domácí násilí v rodině a možnosti využití sociální opory z pohledu žáků středních škol
dc.title.alternative Domestic Violence in the Family and the Possibilities of Social Support from the Point of View of Secondary School Pupils
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the prevalence of domestic violence in the family and possibilities of social support from the perspective of students in secondary schools. The first chapter of the theoretical part you drive measured with an institution of the family in general, about its history, about the functions and types. Second chapter focuses on a family problem, which occurs domestic violence and describes the most common forms and causes. The last chapter is chapter three, which acquaints us with the possibility of social support as a help in coping with difficult life situations. The practical part is focused on the research, whose main objective is the discovery of information, experience and willingness to help with the possibilities of utilization of social support in the event of domestic violence among pupils grammar schools and vocational schools.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 42117
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
bachurková_2016_dp.pdf 1.105Mb PDF View/Open None
bachurková_2016_op.doc 49Kb Unknown View/Open None
bachurková_2016_vp.docx 21.91Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account