Vliv ekologických faktorů na chemické složení brambor

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv ekologických faktorů na chemické složení brambor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rop, Otakar
dc.contributor.author Vyklická, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:24:06Z
dc.date.available 2010-07-15T04:24:06Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3752
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce bylo sledovat vliv stupňovaných dávek dusíku a manganu na výnos a chemické složení hlíz velmi raných brambor. Problematika byla řešena formou nádobového pokusu. Hlízy byly sklizeny po 90 dnech vegetace, kdy jsou v konzumní zralosti. Po jejich zvážení a spočítání byly analyzovány na obsah sušiny, škrobu, dusíku, hrubé bílkoviny, fosforu, manganu a jednotlivých aminokyselin. Vysoké množství dusíku použitého ke hnojení brambor mělo positivní vliv na syntézu bílkovin a zvyšovalo obsah fosforu v hlízách, ale negativně se projevilo na výnosu hlíz a obsahu škrobu v hlízách. Stupňované dávky manganu se projevily výrazně na snížení výnosu hlíz (statistická významnost však nebyla zjištěna) při současném zvyšování obsahu tohoto prvku v čerstvé hmotě bramborových hlíz. Positivní vliv měly také na syntézu škrobu, bílkovin a aminokyselin. cs
dc.format 76 s., 18 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 781805 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Brambory cs
dc.subject dusík cs
dc.subject mangan cs
dc.subject hnojení cs
dc.subject výnos cs
dc.subject sušina cs
dc.subject škrob cs
dc.subject hrubá bílkovina cs
dc.subject fosfor cs
dc.subject aminokyseliny cs
dc.subject Potatoes en
dc.subject nitrogen en
dc.subject manganese en
dc.subject fertilization en
dc.subject harvest en
dc.subject dry matter en
dc.subject starch en
dc.subject crude protein en
dc.subject phosphorus en
dc.subject aminoacids en
dc.title Vliv ekologických faktorů na chemické složení brambor cs
dc.title.alternative The Influence of Ecological Factors on Chemical Composition of Potatoes en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kramářová, Daniela
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated The aim of my diploma thesis was to follow the influence of graded concentrations of nitrogen and manganese on harvest and chemical composition of tubers of very earlymaturing potatoes. The issue was solved by the form of pot experiment. The tubers were harvested after 90 days of vegetation, when they were in the stage of consumer maturity. After thein weighing and counting they were analyzed on the content of the dry matter, starch, nitrogen, rough protein, phosphorus, manganese and single aminoacids. The high content of nitrogen used for fertilization of potatoes had positive effect on synthesis of proteins and increased the content of phosphorus in tubers, but it had negative effect on the harvest of tubers and on the content of starch in tubers. The graded concentrations of manganese became evident by decrease of the harvest of tubers (statistical significance wasn't however ascertained) at simultaneous increase of content of this element in the fresh matter of potato tubers. It had positive effect on synthesis of starch, proteins and aminoacids. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5221
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vyklická_2007_dp.pdf 763.4Kb PDF View/Open
vyklická_2007_vp.doc 26.5Kb Microsoft Word View/Open
vyklická_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account