Problematika ošetřovatelské péče u pacientů s chronickým alkoholismem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika ošetřovatelské péče u pacientů s chronickým alkoholismem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Unger, David
dc.contributor.author Olšinová, Dagmar
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:12Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:12Z
dc.date.issued 2016-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37539
dc.description.abstract Ve svojí bakalářské práci se zabývám vlivem alkoholismu na sociální vztahy a ošetřovatelské potřeby u žen i mužů. V teoretické části jsem využila obecných poznatků o alkoholismu, jeho příčiny vzniku, důsledcích a postupech závislosti. V praktické části popisuji na základě rozhovorů důvody konzumace alkoholu a příčiny vzniku závislosti na něm. Zkoumala jsem problematiku ošetřovatelské péče u pacientů s chronickým alkoholismem v průběhu opakovaného protialkoholního léčení.
dc.format 79 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Alkoholismus cs
dc.subject léčení cs
dc.subject ošetřovatelské potřeby cs
dc.subject závislost cs
dc.subject Alcoholism en
dc.subject treatment en
dc.subject nursing supplies en
dc.subject dependence en
dc.title Problematika ošetřovatelské péče u pacientů s chronickým alkoholismem
dc.title.alternative Issues of Nursing Care in Patients with Chronic Alcoholism
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pelková, Jana
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I focused on the influence of alcoholism on social relationships and women and men nursing needs. In the theoretical part, I used all general knowledge about alcoholism, its origin causes, consequences and its dependence process. In my practical part, I describe reasons for alcohol consumption and causes of the depend-ence origin on the basis of interviews. I researched the issues of nursing care for patients with chronic alcoholism in the course of repetitive alcoholism treatment.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 42135
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2016-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
olšinová_2016_dp.pdf 2.114Mb PDF View/Open None
olšinová_2016_op.docx 35.33Kb Unknown View/Open None
olšinová_2016_vp.pdf 1021.Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account