Volnočasové aktivity žáků druhého stupně základních škol zaměřené na pohyb

DSpace Repository

Language: English čeština 

Volnočasové aktivity žáků druhého stupně základních škol zaměřené na pohyb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Dittrichová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:13Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:13Z
dc.date.issued 2016-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37544
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou volnočasových aktivit dětí druhého stupně základních škol. Pojednává o možnostech jak volný čas trávit, ať už v organizované nebo neorganizované formě. Zaměřujeme se i na možná rizika, která mohou během dospí-vání nastat. Výzkumná část byla realizována na žácích druhého stupně dvou základních škol. Výzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření, které mapuje, jakým způsobem tráví žáci 6. - 9. tříd svůj volný čas.
dc.format 71
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pedagogika volného času cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject zařízení pro volný čas cs
dc.subject období pubescence cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject pohybová aktivita cs
dc.subject tělesná výchova cs
dc.subject hypokineze cs
dc.subject leisure time pedagogy en
dc.subject free time activities en
dc.subject leisure time facilities en
dc.subject adolescence en
dc.subject primary school en
dc.subject movement activity en
dc.subject physical education en
dc.subject hypokinesia en
dc.title Volnočasové aktivity žáků druhého stupně základních škol zaměřené na pohyb
dc.title.alternative Leisure Time Activities Focusing on Movement at the Lower Primary School Level
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2016-06-10
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis deals with the problematic of free time activities of children from the sixth to ninth year of primary schools. It treats the possible ways how to spend leisure time, be it in organized or unorganized form. We also focus on the possible risk factors that may occur during adolescence. The research part was realized among learners at the second level of primary schools, equivalent to Key Stage 3 of the National Curriculum. The research was conducted in the form of a questionnaire survey that outlines how learners from sixth to ninth year spend their free time.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 42144
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
dittrichová_2016_dp.pdf 1.840Mb PDF View/Open None
dittrichová_2016_op.docx 21.01Kb Unknown View/Open None
dittrichová_2016_vp.docx 18.21Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account