An Analysis of the Competitiveness of a Selected Czech Company

DSpace Repository

Language: English čeština 

An Analysis of the Competitiveness of a Selected Czech Company

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Kopecká, Gabriela
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:14Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:14Z
dc.date.issued 2015-11-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37553
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je zjištení konkurenceschopnosti firmy Michlovský-protlaky, a.s. a vypracování návrhu na její zlepšení. Práce je rozdělena na 2 části. V teoretické části práce je podrobně rozepsána a vysvětlena PESTLE analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, marketingový mix ale také SWOT analýza. V praktické části práce je provedena analýza konkurence a konkurenceschopnosti, IFE, EFE a SPACE matice a je zde také aplikován marketingový mix. Výsledky analýz tvoří základ pro doporučení a návrhy ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku.
dc.format 63s. (95.835 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschoopnost cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject PESTLE analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject IFE matice cs
dc.subject EFE matice cs
dc.subject SPACE matice cs
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject competitor analysis en
dc.subject marketing mix en
dc.subject PESTLE analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject IFE matrix en
dc.subject EFE matrix en
dc.subject SPACE matrix en
dc.title An Analysis of the Competitiveness of a Selected Czech Company
dc.title.alternative An Analysis of the Competitiveness of a Selected Czech Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Virglerová, Zuzana
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The main aim of this work is to ascertain the competitiveness of the company Michlovský-protlaky, a.s. and to evolve the proposal for its improvement. This thesis is divided into 2 sections. The first section is a theoretical portion that describes and explains the PESTLE analysis, Porter's five forces model, as well as the marketing mix and SWOT analysis. The second section is a practical portion that performs an analysis of the competition and competitiveness with the use of IFE, EFE and SPACE matrix and there is also applied the marketing mix. Outcomes of analyses create basis for recommendations and proposals for improving company's competitiveness.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 42155
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-05-06


Files in this item

Files Size Format View Description
kopecká_2016_dp.pdf 1.993Mb PDF View/Open None
kopecká_2016_op.pdf 240.8Kb PDF View/Open None
kopecká_2016_vp.doc 48Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account