Projekt marketingové komunikace ve firmě EURO CAR ZLÍN, s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt marketingové komunikace ve firmě EURO CAR ZLÍN, s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt marketingové komunikace ve firmě EURO CAR ZLÍN, s.r.o.
Autor: Kovář, Ivo
Vedoucí: Chovancová, Miloslava
Abstrakt: Předpokladem pro dosažení úspěchu na trhu je potřebná vhodná kombinace nástrojů komunikace pro určitý produkt tak, abychom dokázali upoutat pozornost zákazníka a přiměli ho k rozhodnutí pro nákup našich produktů. Hlavní úlohou diplomové práce byla snaha o nalezení nové možnosti využívání těchto prostředků komunikace pro vybrané sektory zákazníků, kterým jsou nabízena osobní a lehká užitková vozidla značky Volkswagen. Údaje, které byly použity při zpracování této diplomové práce jsem získal z odborné literatury, z různě publikovaných článků a samozřejmě také z řady interních podnikových materiálů. Pro analýzu jednotlivých údajů byly použity různé matematické, analytické metody, stejně tak i metody porovnávání hodnot a vlastního odhadu. Na základě analýzy současného stavu, charakteristiky postavení firmy v konkurenčním prostředí na trhu a analýzy dosud využívaných forem komunikace, bylo zjištěno, že existují možnosti, které podnik nevyužívá. Proto jsou v praktické části diplomové práce navrhnuty možné varianty řešení dané problematiky. Konkrétní návrhy nových možností komunikace se týkají především reklamy v tisku a v televizi, společně s možným způsobem financování nákladů na produkci reklamního spotu. Možnosti doplnění osobního prodeje o novou formu prezentace na výstavách, v oblasti public relations může jít například o návrh na organizování propagačních dnů. Na základě zjištěných skutečností pak bude doporučeno podniku přehodnotit přínos a uskutečnitelnost jednotlivých navrhovaných opatření.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3761
Datum: 2007-05-04
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 6137


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kovář_2007_dp.pdfZablokované 961.5Kb PDF
kovář_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kovář_2007_op.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet