Postoje mladých mužů k problematice rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postoje mladých mužů k problematice rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Skácel, Petr
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:21Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:21Z
dc.date.issued 2016-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37622
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou postojů mužů mladší dospělosti k problematice rodiny v současné době. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy a charakteristiku rodiny. Dále se zabývá partnerstvím, manželstvím a rodičovstvím. V neposlední řadě pojednává o otcovství a roli otce v rodině. Praktická část realizována kvantitativní metodou sběru dat, formou dotazníkového šetření zkoumá aktuální aspekty a postoje mužů mladší dospělosti k problematice rodiny zahrnující partnerský vztah, manželství, rodičovství a otcovství. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit, jak se vybraná část mužské populace staví k danému okruhu tématu.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject partnerství cs
dc.subject manželství cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject otcovství cs
dc.subject role otce cs
dc.subject family en
dc.subject partnership en
dc.subject marriage en
dc.subject parenthood en
dc.subject fatherhood en
dc.subject a role of a father en
dc.title Postoje mladých mužů k problematice rodiny
dc.title.alternative The Attitudes of Young Men to the Issue of Family
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Petr Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with an analysis of the attitudes of men who are in their young adulthood to family issues of these days. The theoretical part defines the basic terms and characteristics of a family. It also deals with a partnership, marriage, parenthood and fa-therhood and a role of a father in the family. The practical part was realised by a quantita-tive method of collecting data in the form of a questionnaire and it deals with current as-pects and attitudes of men who are in their young adulthood to family issues involving a partnership, marriage, parenthood and fatherhood. The aim of this bachelor work is to evaluate what the attitude of a particular part of male population is to a given topic.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 42253
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
skácel_2016_dp.pdf 2.693Mb PDF View/Open None
skácel_2016_op.docx 17.91Kb Unknown View/Open None
skácel_2016_vp.docx 17.56Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account