Etické problémy začátku a konce lidského života

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etické problémy začátku a konce lidského života

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cichá, Martina
dc.contributor.author Háblová, Sabina
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:24Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:24Z
dc.date.issued 2016-01-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37648
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je problematika interrupce a euthanasie. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy v oblasti interrupce a dále je tato problematika popsána z pohledu teologie, práva, filozofie a etiky, včetně historie interrupcí u nás i v jiných evropských zemích. Podobně je popsána i problematika euthanasie. Praktickou část práce tvoří kvalitativní šetření, kterého se zúčastnilo pět všeobecných sester z různých oddělení a jedna porodní asistentka. Tento výzkum má jeden hlavní a tři dílčí cíle. Hlavním cílem je zjistit názory a postoje všeobecných sester a porodní asistentky k problematice euthanasie a interrupce a jejich vnímání etiky v tomto kontextu.
dc.format 61 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject interrupce cs
dc.subject euthanasie cs
dc.subject embryo cs
dc.subject důstojnost cs
dc.subject svědomí cs
dc.subject právo na život cs
dc.subject právo na smrt cs
dc.subject etika cs
dc.subject kodex cs
dc.subject abortion en
dc.subject euthanasia en
dc.subject embryo en
dc.subject dignity en
dc.subject conscience en
dc.subject right to life en
dc.subject right to die en
dc.subject ethics en
dc.subject codex en
dc.title Etické problémy začátku a konce lidského života
dc.title.alternative Ethical Problems of Beginning and End of Human Life
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor thesis is the issue of abortion and euthanasia. In the theoretical part are defined basic terms of abortion and then this issue is described from the perspective of theology, law, philosophy and ethics, including a history of abortion in our country and in other European countries.The issue of euthanasia is described similarly. The practical part consists of qualitative research which was attended by five nurses from various departments and one midwife. This research has one main goal and three partial goals. The main goal is to find out the opinions and attitudes of general nurses and midwife to the issue of euthanasia and abortion and their perception of ethics in this context.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 42284
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
háblová_2016_dp.pdf 1.492Mb PDF View/Open None
háblová_2016_op.docx 34.65Kb Unknown View/Open None
háblová_2016_vp.docx 36.24Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account