Informovanost nemocných s diabetem II. typu o komplikacích onemocnění a jejich prevenci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost nemocných s diabetem II. typu o komplikacích onemocnění a jejich prevenci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kala, Miroslav
dc.contributor.author Okáníková, Veronika
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:28Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:28Z
dc.date.issued 2016-01-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37687
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá informovaností pacientů s onemocněním diabetes mellitus II. typu o komplikacích onemocnění a jejich prevenci. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze šesti kapitol. První kapitola definuje onemocnění, jako takové. Zaměřuje se na jeho patofyziologii, klasifikaci a na příznaky choroby. Další kapitoly se věnují diagnostice, léčbě, komplikacím, specifikám péče a edukaci v rámci onemocnění. Praktická část vyhodnocuje dotazníkové šetření, které probíhalo na diabetologických ambulancích a odděleních interního typu. Na závěr porovnává míru informovanosti u diabetiků II. typu s různými typy terapie a mezi mužským a ženským pohlavím.
dc.format 90 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject diabetes mellitus cs
dc.subject akutní komplikace cs
dc.subject chronické komplikace cs
dc.subject léčba cs
dc.subject prevence cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject diabetes mellitus en
dc.subject acute complications en
dc.subject chronic complications en
dc.subject treatment en
dc.subject prevention en
dc.subject awareness en
dc.title Informovanost nemocných s diabetem II. typu o komplikacích onemocnění a jejich prevenci
dc.title.alternative Awareness of Patients with Type 2 Diabetes about Disease Complications and their Prevention
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kudlová, Pavla
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the awareness of patients with type 2 diabetes mellitus about disease complications and their prevention. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part consists of the six chapters. The first section defines a disease itself. It focuses on its pathophysiology, classification and symptoms of the disease. Other chapters include diagnostics, treatment, complications, care specifics and disease education. The practical part evaluates a questionnaire research which was realized in the specialized diabetologist outpatients departments and internal type departments. At the conclusion it compares the level of awareness of patients with type 2 diabetes with different type of treatment and between men and women.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 42326
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
okáníková_2016_dp.pdf 3.071Mb PDF View/Open None
okáníková_2016_op.pdf 408.2Kb PDF View/Open None
okáníková_2016_vp.docx 38.23Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account