Rodina a postižené dítě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rodina a postižené dítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drobná, Alice
dc.contributor.author Kašparová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:32:46Z
dc.date.available 2010-07-15T04:32:46Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3769
dc.description.abstract Ve své práci jsem se zaměřila na to, jaký má vliv postižené dítě na vztahy v rodině. Cílem mé práce bylo zjistit, jak postižení dítěte ovlivňuje funkce rodiny. Zajímalo mě, zda je postižené dítě pro rodinu větší finanční zátěží než dítě zdravé, jak rodiče hodnotí sociální dávky a jejich dostupnost, zda manželství vydrželo nebo se rozpadlo po zjištění postižení u dítěte, jak často a od kolika let dítě navštěvuje kolektivní zařízení. Rodiny s postiženými dětmi jsou všude kolem nás, ale málokdo si uvědomuje, co je to pro rodinu za zátěž. Postižené dítě může narušit vztahy v rodině a tím se změní i mnohé funkce rodiny. cs
dc.format 86 s., 13 s. příloh cs
dc.format.extent 4457338 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Postižení cs
dc.subject dítě cs
dc.subject rodina cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject sociální dávky cs
dc.subject kolektivní péče cs
dc.subject psychologické problémy cs
dc.subject Handicap en
dc.subject a child en
dc.subject the family en
dc.subject the functions of the family en
dc.subject social security benefit en
dc.subject collective care en
dc.subject psychlogical problems en
dc.title Rodina a postižené dítě cs
dc.title.alternative The family and handicapped child en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Malušová, Eva
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated In my thesis I focused on how much the handicapped child influence the relationships within the family. The aim of my thesis was to find out how much the handicap influences the functions of the family. I was interested in a question if the handicapped chlid means higher financial load than the healthy child, how the parents estimate the social security benefit and its availability, if the marriage lasted or it broke up after being announced to parents their child is handicapped, how often and since what age child attends collective institution. Families which have children with handicap are around us but hardy anybody knows what the child's handicap mean for them. Handicapped child may interrupt relationships within the family and also it can change much more functions of the family. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6583
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kašparová_2007_bp.pdfBlocked 4.250Mb PDF View/Open
kašparová_2007_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
kašparová_2007_op.doc 81Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account