Proměny rodičovské autority

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Proměny rodičovské autority

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Zábojníková, Silvie
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:29Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:29Z
dc.date.issued 2016-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37704
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá proměnami rodičovské autority. Teoretická část se zamýšlí nad vymezením základních pojmů jako je rodina, výchova a autorita. Pokouší se zjistit, jak se dnešní rodina proměnila, jaké rodiče používají výchovné styly a jaké jsou používané od-měny a tresty. Dále se zaměřuje na to, jaké druhy autorit známe a na autoritu v rodině. Praktická část se za pomoci kvantitativního výzkumu a dotazníkového šetření zaměřuje na zjištění, co si rodiče myslí o autoritě a jestli se za autoritu u svých dětí pokládají. Dále zjišťuje, jak rodiče své děti vychovávají, jaké výchovné styly používají, zda a jak děti trestají.
dc.format 70 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Autorita cs
dc.subject odměny cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject tresty cs
dc.subject výchova cs
dc.subject výchovné styly cs
dc.subject Authority en
dc.subject rewards en
dc.subject family en
dc.subject parents en
dc.subject punishment en
dc.subject education en
dc.subject educational styles en
dc.title Proměny rodičovské autority
dc.title.alternative The Transformations of Parental Authority
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Petr Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2016-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor´s work looks into the transformation of parental authority. The theoretical part of this work thinks about definition of basic terms, such as family, education and authority. It tries to find out changing of present-day family, educational styles, rewards and punishment. It concentrates also the different kinds of authority and authority in a family. In practical part of this work there is a result of parental thinking about authority. This result follows from the guantitative research and the questionnaire investigation. It detects also how parents bring up their children, which educational styles parents use, and if they use rewards and punishment.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 42344
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2016-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
zábojníková_2016_dp.pdf 1.451Mb PDF View/Open None
zábojníková_2016_op.docx 17.78Kb Unknown View/Open None
zábojníková_2016_vp.docx 17.35Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account