Kvalita pokrmů (jídel) a faktory, které ji ovlivňují.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita pokrmů (jídel) a faktory, které ji ovlivňují.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matějíček, Jindřich
dc.contributor.author Dlabačová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:34:43Z
dc.date.available 2010-07-15T04:34:43Z
dc.date.issued 2009-06-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3776
dc.description.abstract Má bakalářská práce se zabývá kvalitou pokrmů a faktory, které ji ovlivňují. Ve stručnosti jsou zde charakterizovány orgány kontrolující kvalitu potravin a legislativa, která se touto problematikou zabývá. Další část práce charakterizuje konvenientní výrobky, které usnad-ňují přípravu hotových jídel. V poslední kapitole je věnována pozornost způsobu podávání pokrmů. cs
dc.format 61 s., 33 s. tab. příloh. cs
dc.format.extent 1297176 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kvalita potravin cs
dc.subject convenience cs
dc.subject pokrm cs
dc.subject quality foods en
dc.subject convenience en
dc.subject foods en
dc.title Kvalita pokrmů (jídel) a faktory, které ji ovlivňují. cs
dc.title.alternative Quality of the food and the factors which influence it. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matějíčková, Radmila
dc.date.accepted 2007-06-28
dc.description.abstract-translated My bachelors work discusses the quality of food and factors that influence it. In briefness there are characterised the organs that controll the quality of the food plus a Legislature, which inquire into this problem/those tasks. Other part of the work is mainly about konve-nient products that make the preparation of the meal easier. The last chapter dedicate the way/method of serving the meal. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5226
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
dlabačová_2007_bp.pdfBlocked 1.237Mb PDF View/Open
dlabačová_2007_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
dlabačová_2007_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account