Komplexní zabezpečení rodinného domu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komplexní zabezpečení rodinného domu

Show full item record

No preview available
Title: Komplexní zabezpečení rodinného domu
Author: Kotková, Barbora
Advisor: Tomek, Miroslav
Abstract: Předmětem bakalářské práce je obecný přehled současného zabezpečení rodinných domů (dále jen "RD"). Dále výčet hlavních rizik hrozících RD, jako neoprávněný vstup cizí osoby, nebezpečí vzniku požáru a dalších. Jsou zpracovány zásady postupu při zhodnocení a tvorbě zabezpečení RD. Závěrem je navrhnuta koncepce ochrany fiktivního modelového domu, a to včetně finančního vyčíslení a vhodných doporučení. Fiktivní půdorys je vytvořen v programu pro projektování staveb AutoCad 2012, za účelem potřeby názornosti v této bakalářské práci. Teoretická část se zabývá vysvětlením všeobecných pojmů a seznámením s právními předpisy vztahujícími se k tomuto tématu. Dále definuje druhy ochrany osob a majetku. Poslední část teoretické práce je věnována kriminalitě obecně a podrobněji zejména kriminalitě majetkové, která představuje největší riziko pro RD a jeho obyvatele. V praktické části jsou pomocí Stromového diagramu znázorněna rizika, která RD hrozí. Analýzou SWOT je posouzen současný stav zabezpečení modelového domu - jsou určeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Následuje analýza rizik pomocí Bodové polokvantitativní metody PNH. Na základě jejích výsledků jsou vybrány rizika, která je nutno ošetřit. Pro tyto rizika jsou dále navržena opatření, jejichž realizace je i následně finančně vyčíslena.
URI: http://hdl.handle.net/10563/37775
Date: 2016-02-05
Availability: Bez omezení
Department: Ústav krizového řízení
Discipline: Ovládání rizik
Grade for thesis and defense: A 42521


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
kotková_2016_dp.pdf 2.286Mb PDF View/Open None
kotková_2016_op.pdf 55.09Kb PDF View/Open None
kotková_2016_vp.pdf 99.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account