Komplexní zabezpečení rodinného domu

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Komplexní zabezpečení rodinného domu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Komplexní zabezpečení rodinného domu
Autor: Kotková, Barbora
Vedoucí: Tomek, Miroslav
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je obecný přehled současného zabezpečení rodinných domů (dále jen "RD"). Dále výčet hlavních rizik hrozících RD, jako neoprávněný vstup cizí osoby, nebezpečí vzniku požáru a dalších. Jsou zpracovány zásady postupu při zhodnocení a tvorbě zabezpečení RD. Závěrem je navrhnuta koncepce ochrany fiktivního modelového domu, a to včetně finančního vyčíslení a vhodných doporučení. Fiktivní půdorys je vytvořen v programu pro projektování staveb AutoCad 2012, za účelem potřeby názornosti v této bakalářské práci. Teoretická část se zabývá vysvětlením všeobecných pojmů a seznámením s právními předpisy vztahujícími se k tomuto tématu. Dále definuje druhy ochrany osob a majetku. Poslední část teoretické práce je věnována kriminalitě obecně a podrobněji zejména kriminalitě majetkové, která představuje největší riziko pro RD a jeho obyvatele. V praktické části jsou pomocí Stromového diagramu znázorněna rizika, která RD hrozí. Analýzou SWOT je posouzen současný stav zabezpečení modelového domu - jsou určeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Následuje analýza rizik pomocí Bodové polokvantitativní metody PNH. Na základě jejích výsledků jsou vybrány rizika, která je nutno ošetřit. Pro tyto rizika jsou dále navržena opatření, jejichž realizace je i následně finančně vyčíslena.
URI: http://hdl.handle.net/10563/37775
Datum: 2016-02-05
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav krizového řízení
Studijní obor: Ovládání rizik
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 42521


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
kotková_2016_dp.pdf 2.286Mb PDF Zobrazit/otevřít None
kotková_2016_op.pdf 55.09Kb PDF Zobrazit/otevřít None
kotková_2016_vp.pdf 99.5Kb PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet