Vztah mezi kriminalitou mládeže a působením hromadně sdělovacích prostředků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vztah mezi kriminalitou mládeže a působením hromadně sdělovacích prostředků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Tehlárová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:36:07Z
dc.date.available 2010-07-15T04:36:07Z
dc.date.issued 2007-04-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3780
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na hledání souvislosti mezi kriminalitou mládeže a působením hromadně sdělovacích prostředků. Tato práce poukazuje na přímou souvislost a podíl masmédií na páchání trestné činnosti mládeže, ale především označuje rodinu jako primárního činitele při vlivu jak pozitivním tak negativním na dítě a tím zároveň vyzdvihuje nejdůležitější roli rodiny při předcházení a zamezení právě toho vlivu negativního. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 480568 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Mládež cs
dc.subject mladiství cs
dc.subject dítě cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject masmédia cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject škola cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject pedagogika volného času cs
dc.subject sociální prostředí cs
dc.subject prevence cs
dc.subject profylaxe cs
dc.subject výchova cs
dc.subject party cs
dc.subject nápravná opatření cs
dc.subject Youth en
dc.subject juvenile en
dc.subject child en
dc.subject criminality en
dc.subject mass medium en
dc.subject family en
dc.subject parents en
dc.subject school en
dc.subject leisure time en
dc.subject pedagogy of free time en
dc.subject social environment en
dc.subject prevention en
dc.subject prophylaxis en
dc.subject upbringing en
dc.subject gangs en
dc.subject corrective action en
dc.title Vztah mezi kriminalitou mládeže a působením hromadně sdělovacích prostředků cs
dc.title.alternative Relation between juvenile criminality and mass media en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I make efforts to find some connection between the juvenile diliquency and the influence of the mass medium on them. My thesis adverts to direct connection and participation of the mass media in the juvenile criminality, but especially puts the stress on the family as the primary factor of both positive and negative influence on a child and thereby highlights the most important role of the family at the prevention of that negative influence. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006271
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
tehlárová_2007_bp.pdfBlocked 469.3Kb PDF View/Open
tehlárová_2007_vp.pdf 310.8Kb PDF View/Open
tehlárová_2007_op.pdf 345.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account