Projekt marketingové komunikace Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt marketingové komunikace Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt marketingové komunikace Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva
Autor: Halašková, Michaela
Vedoucí: Kubík, Josef
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací Moravského Peněžního Ústavu spořitelního družstva. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti marketingové komunikace a marketingu služeb. Praktická část je zaměřena na analýzu současného stavu marketingové komunikace pomocí analýzy komunikačního mixu, analýzy konkurence, PEST analýzy a SWOT analý-zy, která je rozpracována na IFE a EFE matici. Na základě poznatků získaných analýzou je vytvořen projekt na zlepšení marketingové komunikace, který je v závěru podroben nákla-dové, časové a rizikové analýze.
URI: http://hdl.handle.net/10563/37837
Datum: 2016-02-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing, specializace Design management
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 42604


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
halašková_2016_dp.pdf 2.706Mb PDF Zobrazit/otevřít None
halašková_2016_op.docx 29.78Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
halašková_2016_vp.docx 23.71Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet