Sebevražda jako řešení krizové životní situace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sebevražda jako řešení krizové životní situace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Havránková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:44:41Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:15Z
dc.date.issued 2007-04-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3788
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je Sebevražda jako řešení krizové životní situace. Cílem práce je ukázat, jak ze složitých životních období a krizových zátěží, které se v průběhu našeho života vyskytují, může vzniknout bezvýchodná situace člověka a jeho tendence k sebevražednosti - suicidu. V práci je popsán jak historický vývoj sebevražednosti, tak i její současný stav. Je zde zobrazen pohled na sebevraždu z různých hledisek, dále příčiny a mezní situace související se sebevraždou a krizová intervence. Snahou bylo také přiblížit sebevraždu v praxi, a to zejména pomocí komunikace se suicidantem, dále nástinem postupu při vyšetřování sebevraždy a zobrazením přehledu statistických údajů. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 374454 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 16.04.2009
dc.subject sebevražednost cs
dc.subject sebezabití cs
dc.subject sebeobětování cs
dc.subject sebevražedný pokus cs
dc.subject historie cs
dc.subject hlediska cs
dc.subject motivy a průběh sebevražedného jednání cs
dc.subject krizová situace cs
dc.subject krizová intervence cs
dc.subject sebevražda a praxe cs
dc.subject statistika cs
dc.subject Suicide en
dc.subject self-killing en
dc.subject self-sacrifice en
dc.subject suicide attempt en
dc.subject history en
dc.subject viewpoints en
dc.subject motives and process of suicidal behaviour en
dc.subject crisis situation en
dc.subject crisis intervention en
dc.subject suicide and practice en
dc.subject statistics en
dc.title Sebevražda jako řešení krizové životní situace cs
dc.title.alternative Suicide as a solution of crisis life situation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is "Suicide as a solution of crisis life situation'q. The aim of this study is to show how havenless situation of human and also his tendency to suicide can originate from complicated life periods and stress occurring in our life. History of suicide and also its present status is described in this work. Suicide from various points of view, then reasons and limiting situations related to suicide and crisis intervention are reviewed. The aim was also to zoom in suicide in practices, mainly by means of communication with self-murderer, then outlining the procedure during investigation of suicide and review of statistical data. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006228
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
havránková_2007_bp.pdfBlocked 365.6Kb PDF View/Open
havránková_2007_vp.doc 47.19Kb Microsoft Word View/Open
havránková_2007_op.png 40.91Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account