Projekt zvýšení kvality poskytovaných služeb v Klientském centru Finanční skupiny České spořitelny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšení kvality poskytovaných služeb v Klientském centru Finanční skupiny České spořitelny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Gahurová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:46:06Z
dc.date.available 2010-07-15T04:46:06Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3789
dc.description.abstract Služby call centra patří v současné době ke stále častěji využívaným nástrojům marketingové komunikace. Hlavní úlohou call centra v rámci fungování organizace je poskytování kvalitního servisu a v návaznosti na to spokojený zákazník. Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav úrovně poskytovaných služeb v Klientském centru Finanční skupiny České spořitelny a na základě provedené analýzy vytvořit ideový projekt. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na charakteristiku call center, jejich využití a roli v organizacích. Obsahem praktické části je analýza současného stavu poskytovaných služeb a sekundární i primární průzkum, které se staly východiskem projektové části, kde jsou navrženy kroky ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v Klientském centru Finanční skupiny České spořitelny. cs
dc.format 110 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 10972963 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Call centrum cs
dc.subject automatický hlasový systém cs
dc.subject telefonní bankéř cs
dc.subject transakční linka cs
dc.subject informační linka cs
dc.subject telefonní bankovnictví cs
dc.subject Call centre en
dc.subject interactive voice response en
dc.subject phone banker en
dc.subject transactional extension en
dc.subject informatice extension en
dc.subject phone banking en
dc.title Projekt zvýšení kvality poskytovaných služeb v Klientském centru Finanční skupiny České spořitelny cs
dc.title.alternative Project of Quality Rise of Provided Service in Client Centre of Financial Group of Česká Spořitelna en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nop, Radoslav
dc.date.accepted 2007-06-01
dc.description.abstract-translated Nowadays the call centre service belongs to constantly more often exploited device of marketing comunication. Main function of call centre under the operation of organization is to provide quality service and in sequence the satisfied customer. The aim of diploma thesis is to evaluate current situation of quality of provided service in Client centre of Financial group of Česká Spořitelna and on the base of executed analysis make ideological project. The theoretical part focuses on characterization of call centre, its application and position in organizations. The content of practical part is analysis of current situation of quality of provided service and secondary as well as primary research which became starting point for project part where the steps for rise of quality of provided service in Client centre of finan-cial group of Česká Spořitelna is designed. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6383
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
gahurová_2007_dp.pdfBlocked 10.46Mb PDF View/Open
gahurová_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
gahurová_2007_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account