Konstrukce vyhazovacího manipulátoru s optickou kontrolou nalepené pásky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukce vyhazovacího manipulátoru s optickou kontrolou nalepené pásky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátký, Petr
dc.contributor.author Kalenda, Jiří
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:48Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:48Z
dc.date.issued 2016-01-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37900
dc.description.abstract Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí ukládacího manipulátoru. První část práce je zaměřena na rešerši, ve které jsou probrány jednotlivé druhy průmyslových manipulátorů, jejich uspořádání a použití. Také je zde probrána problematika koncových efektorů se zaměřením na efektory manipulační a technologické. Velká část je věnována pohonům průmyslových manipulátorů, a to zejména pohonům pneumatickým a elektrickým. Dále jsou zde probrány senzory a čidla využívané k řízení a kontrole manipulátorů. Druhá část se zabývá návrhem a konstrukcí vyhazovacího manipulátoru. Nejprve jsou zde uvedeny návrhy uspořádání manipulátoru a dále je zde rozpracováno jedno konkrétní uspořádání. Celý návrh a konstrukce je udělána podle konkrétních požadavků firmy.
dc.format 91 s. (88 955)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vyhazovací manipulátor cs
dc.subject pneumatika cs
dc.subject senzory cs
dc.subject pohony cs
dc.subject ejection manipulator en
dc.subject pneumatics en
dc.subject sensors en
dc.subject drives en
dc.title Konstrukce vyhazovacího manipulátoru s optickou kontrolou nalepené pásky
dc.title.alternative Construction of Ejection Manipulator with Optical Check of the Adhesive Tape
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Janoštík, Václav
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The present thesis discribes the design and construction of a storage manipulator. The first part is focused on a search where are discussed particular kinds of industrial manipulators, their organization and their use. There is also discussed problem of end-effectors with focus on handling and technological effectors. A large part is devoted to drives of industrial manipulators, especially to pneumatic and electric drives. There are also discussed sensors and detectors, used for management and control of manipulators. The second part deals with the design and construction of remove manipulator. At first there are present suggestions of arrangement of manipulator and next there is one particular arrangement. The whole design and construction is done according to specific business requirements.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 42686
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
kalenda_2016_dp.zip 128.5Mb Unknown View/Open None
kalenda_2016_op.pdf 446.4Kb PDF View/Open None
kalenda_2016_vp.pdf 94.34Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account