Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků firmy IRICO, spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků firmy IRICO, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Osladil, Miroslav
dc.contributor.author Kašparová, Iveta
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:52:15Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:15Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3805
dc.description.abstract Moje bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků firmy IRICO, spol. s r.o. V teoretické části jsem se s pomocí literárních pramenů snažila vysvětlit nejdůležitější oblasti, týkající se dnešního pojetí marketingu orientovaného na zákazníka, marketingových strategií a současně marketingového mixu, informací, marketingového výzkumu a marketingových analýz. V analytické části jsem zjišťovala pomocí dotazníků spokojenost zákazníků s firmou IRICO, spol. s r.o. a jejími hlavními konkurenty. Zjištěné informace jsem zpracovala a zaznamenala pomocí grafů a tabulek. Na závěr práce jsem uvedla moje návrhy a doporučení. cs
dc.format 63 s., 7 s. dotazník. příloh. cs
dc.format.extent 727151 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 08.12.2008
dc.subject zákazník cs
dc.subject informace cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject customer en
dc.subject information en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject marketing research en
dc.subject questionnaire en
dc.subject satisfaction en
dc.title Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků firmy IRICO, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Marketing research of the satisfaction of customers of IRICO, spol. s r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-16
dc.description.abstract-translated My thesis focuses on the analysis of the satisfaction of customers of IRICO, spol. s r.o.In the theoretical part I endeavoured for consecrate to the most important parts concerning a today's conception of marketing, which takes one's bearings to the customer, marketing strategy, marketing mix, information, marketing research, marketing analysis, based on literature search. In the analytic part I investigated with the satisfaction of customers with IRICO, spol. s r.o. and with its competitors based on questionnaire. I elaborated and wrote down the results by means of graphs and tables. I proposed my recommendations on the end of my thesis. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4687
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kašparová_2007_bp.pdf 710.1Kb PDF View/Open
kašparová_2007_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
kašparová_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account