Východní nauky a jejich přínos pro západní společnost

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Východní nauky a jejich přínos pro západní společnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogožanová, Lenka cs
dc.contributor.author Sobková, Belinda cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:56:33Z
dc.date.available 2010-07-15T04:56:33Z
dc.date.issued 2007-04-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3813
dc.description.abstract Bakalářská práce nese název Přínos východních nauk pro západní společnost. Věnuje se historii vzájemného vztahu východní a západní kultury, stručně seznamuje s nejrozšířenějšími naukami Východu, jejich základními tezemi a představiteli. Mimo jiné se snaží odpovědět na otázky, v čem mohou být východní nauky inspirací a přínosem Západu. Závěrečná kapitola pak poukazuje na možnosti využití vybraných aspektů východních nauk v praxi vychovatele. Proto je součástí práce i stručná metodika s několika aktivitami zaměřenými na multikulturní výchovu. cs
dc.format 47 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 650119 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Východní nauky cs
dc.subject buddhismus cs
dc.subject hinduismus cs
dc.subject taoismus cs
dc.subject konfucianismus cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject západní společnost cs
dc.subject kultura cs
dc.subject multikulturní výchova cs
dc.subject krize Západu cs
dc.subject hledání východisek cs
dc.subject paradigma cs
dc.subject Eastern teachings en
dc.subject Buddhism en
dc.subject Hinduism en
dc.subject Taoism en
dc.subject Confucianism en
dc.subject religion en
dc.subject Western society en
dc.subject culture en
dc.subject multicultural education en
dc.subject Western society crises en
dc.subject search for solutions en
dc.subject paradigm en
dc.title Východní nauky a jejich přínos pro západní společnost cs
dc.title.alternative The Contribution of the Eastern Teachings on the Western Societies en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František cs
dc.date.accepted 2007-06-21 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor's Work is called "The Contribution of the Eastern Teachings on the Western Societies'q. This Work is concentrated on the mutual relationship between the East and the West cultures. Further it makes the brief introduction of the most spread Eastern teachings, their basic doctrines and their main teachers and representatives. The closing chapter points out the possible use of the selected aspects of the Eastern teachings for the educationalists common work. Consequently the Work includes the brief methodology comprising a few selected activities oriented on the multicultural education. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006402
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sobková_2007_bp.pdf 634.8Kb PDF View/Open
sobková_2007_vp.doc 21.5Kb Microsoft Word View/Open
sobková_2007_op.png 37.17Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account