Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radvan, Eduard
dc.contributor.author Kala, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-15T05:01:19Z
dc.date.available 2010-07-15T05:01:19Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3827
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu" se zabývá stavem zadlužení obyvatelstva ČR v období přechodu české ekonomiky k tržnímu hospodářství. Analyzuje úvěrovou politiku bankovních a nebankovních subjektů. Zabývá se možnostmi řešení problému zadlužování a poukazuje na nutnost finančního a ekonomického vzdělávání mládeže i dospělých. Významnou úlohu zde přisuzuje sociální pedagogice, která se musí podílet na prevenci a řešení případných následků pádu do "dluhové pasti". cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 330911 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zadlužení domácností cs
dc.subject sociální stres cs
dc.subject úvěrová politika subjektů cs
dc.subject finanční gramotnost cs
dc.subject Indebtedness of houses en
dc.subject social stress en
dc.subject credit policy en
dc.subject economic education en
dc.title Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu cs
dc.title.alternative A Indebteness of houses: the new reson of the social stress en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated The bachelory work about "A Indebtedness of houses : The new reason of the social stress" concerns oneself with debts of the population of The Czech Republic in the era of the changing the czech economy to the market economy. It analyses the credit policy of bank and non-bank entities. It is about possible resolutions of the problem of debts and it adverts to the necessity of the financial and economic education of young people and adults. The big role is ascribed to the social pedagogy, which should partake in the prevention and the resolution of possible results of falling into "the debt trap". en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006307
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B
local.subject dluhová past cs
local.subject rodina cs
local.subject zadluženost cs
local.subject dept trap en
local.subject family en


Files in this item

Files Size Format View
kala_2007_bp.pdf 323.1Kb PDF View/Open
kala_2007_vp.png 66.86Kb PNG image Thumbnail
kala_2007_op.png 37.91Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account