Projekt implementace metody SMED ve společnosti CT VC Slovakia s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt implementace metody SMED ve společnosti CT VC Slovakia s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt implementace metody SMED ve společnosti CT VC Slovakia s.r.o.
Autor: Forman, Martin
Vedoucí: Němec, Dobroslav
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zkrácení času potřeného na provedení změny formy na vulkani-začním lisu ve společnosti CT VC Slovakia s.r.o. Zkrácení času je dosaženo prostřednic-tvím aplikace metody SMED (Single minute exchange of die). V teoretické části je provedena literární rešerše a analýza názorů na oblasti průmyslového inženýrství mající vztah k projektu implementace SMEDu. Analytická část se zabývá hlavními procesy ve společnosti a zaměřuje se konkrétně na aktuální situaci v oblasti výměny forem - popisuje současný proces výměny formy. Projektová část je již samotnou aplikací metody SMED. Popisuje jednotlivé prvky projek-tu implementace a realizovanou první fázi projektu - workshop, který přinesl řešení pro-blému s využitím znalostí a schopností zaměstnanců společnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/382
Datum: 2006-05-09
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
Studijní obor: Průmyslové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 3686


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
forman_2006_dp.pdfZablokované 1.475Mb PDF
forman_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
forman_2006_op.pdf 48.06Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet