Činnost Probační a mediační služby v Olomouckém kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Činnost Probační a mediační služby v Olomouckém kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla cs
dc.contributor.author Valentová, Tereza cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T05:06:07Z
dc.date.available 2010-07-15T05:06:07Z
dc.date.issued 2007-05-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3836
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám činností Probační a mediační služby z hlediska prevence recidivy trestné činnosti. Práce je dělena do dvou částí. První teoretická část se zabývá konfliktem a jeho způsobu řešení. Vymezením pojmu probace a mediace a její podstatou. A v neposlední řadě se snažím nastínit činnost, cíle a poslání Probační a mediační služby ČR. Cílem druhé části je zodpovědět otázku, zda a jakým způsobem Probační a mediační služba ČR pomáhá svým klientům podle jejich názoru snížit riziko recidivy trestné činnosti. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 983489 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject probace cs
dc.subject mediace cs
dc.subject Probační a mediační služba cs
dc.subject conflict en
dc.subject probation en
dc.subject mediation en
dc.subject Probation and mediation service en
dc.title Činnost Probační a mediační služby v Olomouckém kraji cs
dc.title.alternative Activity Probation and mediation service in Olomouc region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan cs
dc.date.accepted 2007-06-25 cs
dc.description.abstract-translated The main topic of my bachelor's thesis is the activity of Probation and mediation service from criminal relapse prevention point of view. The work is split into two parts. First part, theoretical one, is dealing with the conflict and the way how to solve it. It also includes definition of Probation and mediation service and what is its substance. And finally it outlines its mission, aims and activities. The aim of the second part is to answer the question whether the Probation and mediation service in Czech Republic helps its clients to decrease the risk of criminal relapse. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6904
dc.date.assigned 2007-02-23 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
valentová_2007_bp.pdfBlocked 960.4Kb PDF View/Open
valentová_2007_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
valentová_2007_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account