Mezinárodně právní ochrana dětí a realizace norem mezinárodního práva v ČR po vstupu do EU.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mezinárodně právní ochrana dětí a realizace norem mezinárodního práva v ČR po vstupu do EU.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdena
dc.contributor.author Vodičková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-15T05:06:31Z
dc.date.available 2010-07-15T05:06:31Z
dc.date.issued 2007-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3839
dc.description.abstract Má práce se nezabývá komplexní ochranou dětí, neboť tato je velmi rozsáhlá a zabývají se jí mnoho dalších právních odvětví. Stěžejním předmětem práce je sociálně-právní ochrana dětí a její zakotvení v právních normách České republiky, které vycházejí z přijatých a ratifikovaných Mezinárodních smluv. Zároveň jsem se snažila zpracovat tuto problematiku od doby Rakousko-Uherska do současnosti a kromě jiného i hodnocení stávajícího vývoje od vydání doporučení Výboru pro práva dítěte k implementaci Úmluvy o právech dítěte v ČR, tedy v letech 2003-2005, které zpracovala Liga pro Lidská práva. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 564022 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodinná péče cs
dc.subject úmluva cs
dc.subject zákon cs
dc.subject úřad cs
dc.subject ministerstvo cs
dc.subject obec s rozšířenou působností cs
dc.subject sociálně-právní ochrana dětí cs
dc.subject Ústava cs
dc.subject Listina základních práv a svobod cs
dc.subject právo cs
dc.subject children en
dc.subject juvenils en
dc.subject family en
dc.subject family care en
dc.subject convention en
dc.subject code en
dc.subject bureau en
dc.subject office en
dc.subject municipality with extended agency en
dc.subject socially-law child protection en
dc.subject Constitution en
dc.subject Bill of Rights en
dc.subject law en
dc.title Mezinárodně právní ochrana dětí a realizace norem mezinárodního práva v ČR po vstupu do EU. cs
dc.title.alternative International legal child protection and implementation of international precepts of law in Czech republic after joining European Union en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kejdová, Miroslava
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated My thesis does not deal with a complex matter of child protection , because that is very extensive and is inquired in many other branches of law. Fundamental subject of my work is social child protection from legal point of view and its embodying in legal system of Czech republic which arises from accepted and ratified International Treaties. I tried to elaborate this topic from the times of Austria-Hungarian Empire right up to present time, and besides others also evaluation of present progression from issuing recomendation of Commision for child rights to implementation of Convention on the Rights of the Child in Czech republic, in 2003-2005, that was compiled by League of Human Rights. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006379
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vodičková_2007_bp.pdfBlocked 550.8Kb PDF View/Open
vodičková_2007_vp.doc 24Kb Microsoft Word View/Open
vodičková_2007_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account