Vliv osteoporózy na životní styl klienta

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv osteoporózy na životní styl klienta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gajzlerová, Gabriela
dc.contributor.author Matysová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-15T05:14:18Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:15Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3850
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Vliv osteoporózy na životní styl klienta" se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsem se věnovala problematice osteoporózy se zaměřením na rizikové faktory, diagnostiku, léčbu, preventivní opatření, selfmonitoring a důsledky tohoto one-mocnění na život klienta. V praktické části jsem se zabývala výzkumem pomocí dotazníkového šetření u klientů s již diagnostikovanou osteoporózou, zpracováním získaných údajů a jejich využitím v praxi prostřednictvím edukačního CD pro klienty s tímto onemocněním. Výzkum byl především zaměřen na znalost rizikových faktorů, dodržování preventivních opatření před diagnosti-kováním osteoporózy a na změnu životního stylu klienta po její diagnostice. cs
dc.format 91 s., 18 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2461197 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.05.2009
dc.subject osteoporóza cs
dc.subject fraktura cs
dc.subject rizikové faktory cs
dc.subject prevence cs
dc.subject selfmonitoring cs
dc.subject osteoporosis en
dc.subject fracture en
dc.subject risk factors en
dc.subject prevention en
dc.subject selfmonitoring en
dc.title Vliv osteoporózy na životní styl klienta cs
dc.title.alternative Effect of osteoporosis on client's life style en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juřenová, Lenka
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis named "Effect of osteoporosis on client's life style'q is composed of a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the issue of osteoporosis with emphasis on risk factors, diagnostics, therapy, preventive measures, selfmonitoring and consequences of this disease for the client's life. The practical part deals with research via questionnaire with clients in case of whom osteoporosis has already been diagnosed as well as with processing the collected data and their use in practice via an educational CD for clients with this disease. The research was mainly focused on knowledge of risk factors, adherence to preventive measures before osteoporosis was diagnosed as well as on change of the client's lifestyle after the osteoporosis has been diagnosed. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6609
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
matysová_2007_bp.pdfBlocked 2.347Mb PDF View/Open
matysová_2007_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
matysová_2007_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account