Návrh vybraných vnitropodnikových účetních směrnic společnosti Iberofon CZ, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Návrh vybraných vnitropodnikových účetních směrnic společnosti Iberofon CZ, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Návrh vybraných vnitropodnikových účetních směrnic společnosti Iberofon CZ, a.s.
Autor: Lovecká, Martina
Vedoucí: Otrusinová, Milana
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem návrhu vybraných vnitropodnikových účetních směrnic pro společnost Iberofon CZ. První část je zaměřena na teorii tykající se obecně vnitropodnikových účetních směrnic. Je zde popsána především problematika významu vnitropodnikových účetních směrnic, jejich vlastnosti, náležitosti, struktura, členění a tvorba z hlediska platné české legislativy příp. potřeb norem ISO. Druhá část se soustředí již konkrétně na situaci společnosti Iberofon CZ. Je zde zhodnocen současný stav vnitropodnikových směrnic a jaké změny se od jejich vydání udály, ať už v oblasti české legislativy nebo v rámci účetní jednotky. V závěru jsou pak uvedeny návrhy na konkrétní směrnice týkající se účtového rozvrhu společnosti, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisového plán, oceňování zásob, kurzových rozdílů, časového rozlišení, opravných položek a rezerv společnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3859
Datum: 2007-05-18
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2012
Ústav: Ústav financí a účetnictví
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 6015


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
lovecká_2007_bp.pdfZablokované 1.021Mb PDF Zobrazit/otevřít
lovecká_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
lovecká_2007_op.pdf 54.88Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet