Program rozvoje města Kunovice

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Program rozvoje města Kunovice

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Program rozvoje města Kunovice
Autor: Škrášková, Andrea
Vedoucí: Macháček, Jiří
Abstrakt: Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Program rozvoje města Kunovice. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, týkajících se regionální politiky, programů rozvoje obce či města, včetně legislativního rámce. Praktická ást je svým obsahem rozsáhlejší - obsahuje jednak část analytickou, kde je provedena socioekonomická charakteristika města Kunovice a jednak část syntetickou, kde je na základě poznatků získaných ze situační analýzy sestavena SWOT analýza, definovány strategické cíle rozvoje a jednotlivá opatření k naplnění stanovených cílů. Na závěr práce zpracuji katalog projektů. Cílem této práce je definovat rozvojové šance a rozvojové problémy města a pokusit se navrhnout cíle a opatření, které podpoří rozvoj města a v konečném důsledku povedou ke zlepšení podmínek pro život obyvatel ve městě.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3860
Datum: 2007-01-05
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 4625


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
škrášková_2007_bp.pdfZablokované 1.695Mb PDF
škrášková_2007_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
škrášková_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet