Vysoká rozvodovost a její dopad na děti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vysoká rozvodovost a její dopad na děti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Faksová, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-15T05:21:01Z
dc.date.available 2010-07-15T05:21:01Z
dc.date.issued 2006-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3872
dc.description.abstract Cílem předkládané práce je popsat negativní důsledky rozvodu na děti a možnosti prevence těchto nepříznivých dopadů. V období rozvodových sporů přestává rodina plnit svoje funkce a dětem často nebývá věnována dostatečná pozornost ze strany rodičů. Děti si pak mohou nést následky rozvodového traumatu po celý život. V některých případech dochází ze strany jednoho z rodičů k popouzení a u dítěte se může rozvinout tzv. Syndrom zavrženého rodiče (SZR), který lze klasifikovat jako psychické týrání dítěte. V rámci prevence nepříznivých dopadů rozvodu na děti existuje několik způsobů, jak jim pomoci: citlivý přístup rodičů, dále pak rodinné poradenství a terapie nebo rodinná a rozvodová mediace. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 591911 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject deprivace cs
dc.subject děti a rozvod cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject mediace cs
dc.subject nevlastní rodiče cs
dc.subject nevlastní sourozenci cs
dc.subject otcové a děti cs
dc.subject popouzení cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject psychické trauma cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject subdeprivace cs
dc.subject syndrom zavrženého rodiče cs
dc.subject terapie cs
dc.subject deprivation en
dc.subject children and divorce en
dc.subject family function en
dc.subject mediation en
dc.subject stepparents en
dc.subject step brothers and sisters en
dc.subject fathers and children en
dc.subject incitement en
dc.subject consultancy en
dc.subject mental trauma en
dc.subject family en
dc.subject divorce en
dc.subject subdeprivation en
dc.subject parental alienation syndrome en
dc.subject therapy en
dc.title Vysoká rozvodovost a její dopad na děti cs
dc.title.alternative The impact of high divorce rates on children en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated The objective of this thesis is to describe negative effects of a divorce on children and a possible prevention of such negative consequences. When parents go through a divorce period, the family fails to perform its function and children lack enough care and attention from their parents. The children may then bear the after-effects of the divorce trauma for the whole life. In some cases, one of the parents incite his/her child against the other, which may result into a Parental Alienation Syndrome (PAS). The syndrome is classified as a mental deprivation of the child. To prevent negative effects of a divorce on children, there are several ways to help them: a sensitive approach of their parents, a family consultancy and therapy and a family and divorce mediation. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004204
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A
local.subject rozvodovost cs
local.subject pedagogicko-psychologické poradny cs
local.subject děti z rozvedených rodin cs
local.subject psychická traumata cs
local.subject divorce en
local.subject assessment centers (education) en
local.subject children of divorced parents en
local.subject psychic trauma en


Files in this item

Files Size Format View
faksová_2007_bp.pdfBlocked 578.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account