Analýza bezpečnosti práce ve firmě a vyhodnocení rizikových pracovišť

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analýza bezpečnosti práce ve firmě a vyhodnocení rizikových pracovišť

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza bezpečnosti práce ve firmě a vyhodnocení rizikových pracovišť
Autor: Ščuglík, Petr
Vedoucí: Mauer, Pavel
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě XYZ, spol. s.r.o. a s ní spojeným prvkům. Celá práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části práce je obecně vymezen pojem bezpečnost a ochrana zdraví při práci a další pojmy, vztahující se k této oblasti, nastíněn je stručný historický vývoj bezpečnosti práce a v následujících kapitolách je představen legislativní rámec a právní předpisy týkající se této problematiky, spolu s bezpečností práce v kontextu Evropské unie. Praktická část se zabývá charakteristikou vybrané společnosti a popisem současného stavu jejího managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně její certifikace. Poté je metodou kontrolního listu zanalyzováno dodržování zásad a prvků této oblasti a navržena opatření na zkvalitnění těchto zásad, prvků a managementu společnosti v této sféře.
URI: http://hdl.handle.net/10563/38753
Datum: 2016-02-05
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav krizového řízení
Studijní obor: Ovládání rizik
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 43880


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
ščuglík_2016_dp.pdf 3.034Mb PDF Zobrazit/otevřít None
ščuglík_2016_op.pdf 168.0Kb PDF Zobrazit/otevřít None
ščuglík_2016_vp.pdf 191.6Kb PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet