Komunikační strategie Drážní inspekce

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Komunikační strategie Drážní inspekce

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Komunikační strategie Drážní inspekce
Autor: Neusar, Zdeněk
Vedoucí: Daňová, Dana
Abstrakt: Drážní inspekce je státní instituce, která garantuje bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy. Jejím dlouhodobým cílem je zlepšování stavu v oblasti mimořádných událostí na všech drahách v České republice. To se jí podaří nejen důsledným dohlížením nad objektivním šetřením nehod, ale také účinnou osvětovou činností. Cílem této diplomové práce je stanovit komunikační strategii Drážní inspekce takovým způsobem, aby instituce dokázala efektivně plnit své poslání. V teoretické části, která je postavená na literárních pramenech z oblasti marketingové komunikace, jsou popsána pravidla fungování instituce, definována východiska a pracovní hypotézy pro analýzu interní a externí komunikace. V části praktické je platnost stanovených hypotéz ověřována, a to situační analýzou SWOT, obsahovou analýzou mediálních výstupů, průzkumem image Drážní inspekce a její externí komunikace mezi nejdůležitějšími cílovými skupinami a analýzou interní komunikace mezi zaměstnanci. Na základě výsledků těchto analýz je v projektové části navržena optimální podoba komunikační strategie.
URI: http://hdl.handle.net/10563/387
Datum: 2006-05-15
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2008
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 2781


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
neusar_2006_dp.pdfZablokované 1.984Mb PDF
neusar_2006_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
neusar_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet