Gerontologie - důstojné stáří

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Gerontologie - důstojné stáří

Show simple item record

dc.contributor.advisor Urban, Václav cs
dc.contributor.author Havlová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:28:07Z
dc.date.available 2010-07-15T08:28:07Z
dc.date.issued 2007-04-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3888
dc.description.abstract Práce pojednává o stáří a starých lidech. O vzniku gerontologie a geriatrie. Zamýšlí se nad stářím. A to nad stářím zdravým, které je schopno se postarat se samo o sebe a ještě si života užívat v klubech a na univerzitách, i nad stářím nemohoucím, kdy je člověk odkázán na pomoc druhých. Zmiňuje se i o násilí páchaném na starých lidech, o ageismu neboli věkové diskriminaci, o mýtech o stáří. Konec práce je zaměřen na umírání a důstojný odchod seniorů z tohoto světa. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 483389 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Gerontologie cs
dc.subject Geriatrie cs
dc.subject Stáří cs
dc.subject Stárnutí cs
dc.subject Ageismus cs
dc.subject Hospic cs
dc.subject Geronti cs
dc.subject Ethylici cs
dc.subject Gerontology en
dc.subject Geriatry en
dc.subject Old Age en
dc.subject Growing Old en
dc.subject Ageism en
dc.subject Hospic en
dc.subject i. e. Old People's Home with Hospitalization and Medical Care for Old People Geronts en
dc.subject Ethylics en
dc.title Gerontologie - důstojné stáří cs
dc.title.alternative Gerontology - dignity in old age en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kohoutek, Rudolf cs
dc.date.accepted 2007-06-21 cs
dc.description.abstract-translated This schoolwork is dealing with an old age, old people and a formation of gerontology and geriatry. This work is thinking about healthy old age, which is able to look after itself and still to spend a life at clubs and universities. The schoolwork is thinking about helpless old age, when man is dependent on a help of another people. The schoolwork is mentioning a violence commited on old people, is mentioning ageism, i. e. a discrimination of age, and is mentioning, too, myths about old age. The end of this schoolwork is concentrated on questions of dignified dying and death of old people. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006351
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
havlová_2007_bp.pdf 472.0Kb PDF View/Open
havlová_2007_op.doc 54.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account