Mobilní robot jako pomůcka pro výuku programování mikropočítačů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mobilní robot jako pomůcka pro výuku programování mikropočítačů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Zmeškal, Jiří
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:51Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:51Z
dc.date.issued 2016-02-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38934
dc.description.abstract Práce se zabývá vytvořením modelu mobilního robota, který bude sloužit jako výuková pomůcka pro programování mikropočítačů. Obsahem teoretické části je objasnění základních pojmů v oblasti mikrokontrolerů. Dále jsou popsány jednotlivé součásti, které se pro stavbu robota nejčastěji používají. V praktické části je navrhnut model robota, který se dokáže v prostoru pohybovat a vyhýbat se překážkám. Ovládání je řešeno pomocí vývojového kitu Arduino, na kterém se studenti učí programovat mikrokontrolery. Práce také uvádí programové vybavení pro tento vývojový kit. Detekce překážek je řešena formou ultrazvukových detektorů. Pohyb je realizován pomocí upravených servomotorů s vyrobenou řídící jednotkou a servomotorem pro zatáčení. Tento model bude sloužit pro popularizaci programování mikrokontrolerů mezi studenty.
dc.format 55
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikrokontroler cs
dc.subject Arduino cs
dc.subject mobilní robot cs
dc.subject microcontroller en
dc.subject Arduino en
dc.subject mobile robot en
dc.title Mobilní robot jako pomůcka pro výuku programování mikropočítačů
dc.title.alternative A Mobile Robot as a Tool for Teaching Microcontroller Programming
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dostálek, Petr
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated This thesis deals with a mobile robot model creation. The robot shall serve as an educational aid for microcomputers' programming. The content of the theoretical part of the thesis is the explanation of the basic terms in the field of microcontrollers. Further there are described in the thesis individual components which are most often used for the construction of the robot. The model of the robot which is able to move in space and to avoid barriers is proposed in the practical part of the thesis. The control over the robot is exercised through the development kit Arduino which is used for the microcontroller programming education of students. There is programming equipment for this development kit mentioned in the thesis as well. Barriers detection is secured by ultrasound detectors. Moves are performed by adjusted servomotors with manufactured controlling unit and a turning servomotor. This model shall serve for the microcomputer programming popularisation for students.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 44117
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-27
local.subject názorné modely cs
local.subject roboty cs
local.subject visual models en
local.subject robots en


Files in this item

Files Size Format View Description
zmeškal_2016_dp.zip 2.551Mb Unknown View/Open None
zmeškal_2016_op.pdf 152.1Kb PDF View/Open None
zmeškal_2016_vp.pdf 148.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account