Klíčové atributy úspěšnosti manažerských týmů v nadnárodních společnostech působících v českém podnikatelském prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Klíčové atributy úspěšnosti manažerských týmů v nadnárodních společnostech působících v českém podnikatelském prostředí

Show full item record

No preview available
Title: Klíčové atributy úspěšnosti manažerských týmů v nadnárodních společnostech působících v českém podnikatelském prostředí
Author: Krenar, Petr
URI: http://hdl.handle.net/10563/39011
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 130
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce pojednává o významu týmů a týmové spolupráce v prostředí multikulturních organizací, zvláště autorovo zaměření se na klíčové atributy úspěšnosti manažerských týmů v nadnárodních společnostech, které působí v českém podnikatelském prostředí. Důvody pro výběr tématu jsou podrobněji vysvětleny v úvodu práce. Disertační práce je rozdělena a logicky uspořádána do několika po sobě jdoucích částí. V první kapitole je popsán současný stav řešené problematiky, která mj. vymezuje základní pojmosloví jako tým, týmová práce a multikulturní prostředí, charakteristické rysy tvorby a vedení multikulturního týmu včetně definování úspěšnosti týmu, měřítek pro její ohodnocování a faktorů, které mají značný vliv na její dosažení. Tuto kapitolu uzavírají základní teoretická východiska práce. Ve druhé kapitole jsou uvedeny základní cíle výzkumu. Hlavním cílem disertační práce je na základě studia poznatků domácí a zahraniční odborné literatury v oblasti managementu týmů a terénního výzkumu identifikovat klíčové atributy ovlivňující úspěšnost manažerských týmů v nadnárodních společnostech sídlících v České republice a navrhnout model, který přispěje ke zvýšení úspěšnosti manažerských týmů v podmínkách českého podnikatelského prostředí. Poté jsou zformulovány čtyři základní výzkumné otázky. Dále jsou ve stručnosti popsány metody vědecké práce a použitá metodika výzkumu, zejména statistické metody a metody sběru empirických dat. Následuje kapitola s hlavními výsledky práce, které vyplynuly z rozhovorů a dotazníkového šetření mezi manažery, včetně ověření základních výzkumných otázek; získané poznatky z nich byly zobecněny. Na jejich základě byl navržen model šestice determinantů (kritických hnacích sil), který přispěje k posílení a zvýšení úspěšnosti manažerských týmů v nadnárodních společnostech, které působí v českém podnikatelském prostředí. V poslední kapitole jsou uvedeny přínosy práce pro vědu a ekonomickou praxi.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
krenar_2016_dp.pdf 3.346Mb PDF View/Open None
krenar_2016_op.pdf 710.3Kb PDF View/Open None
krenar_2016_vp.pdf 630.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account