Odpovědnost v praxi z pohledu studenta studijního oboru Všeobecná sestra

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Odpovědnost v praxi z pohledu studenta studijního oboru Všeobecná sestra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Bartlová, Vendula
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:38:01Z
dc.date.available 2016-11-28T12:38:01Z
dc.date.issued 2016-01-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39026
dc.description.abstract Název bakalářské práce je "Odpovědnost v praxi z pohledu studenta studijního oboru Všeobecná sestra". Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První kapitola vymezuje základní pojmy týkající se tématu, jako jsou odpovědnost, ošetřovatelství, všeobecná sestra, role sestry, práva pacientů a kompetence. Druhá kapitola charakterizuje profesi sestry. V praktické části jsou popsány výsledky průzkumného šetření. Průzkum byl realizován metodou dotazníkového šetření. Výsledky jsou vyhodnoceny a zpracovány pomocí tabulek a grafů s komentáři.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject odpovědnost cs
dc.subject ošetřovatelství cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject role sestry cs
dc.subject práva pacientů cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject responsibility en
dc.subject nursing en
dc.subject nurse en
dc.subject the role of nurses en
dc.subject patient´s rights en
dc.subject competencies en
dc.title Odpovědnost v praxi z pohledu studenta studijního oboru Všeobecná sestra
dc.title.alternative Responsibility in Practice from the Perspective of a Student of the General Nurse Study Programme
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cichá, Martina
dc.date.accepted 2016-06-10
dc.description.abstract-translated The name of the Bachelor's thesis is "Responsibility in Practice from the Perspective of a Student of the General Nurse Study Programme". The theoretical part consists of two chapters. The first chapter defines the basic concepts related to the topic, such as responsibilty, nursing, nurse, the role of nurses, patient´s rights and competencies. The second chapter characterises the nursing profession. The practical part describes the results of the exploratory investigation. The survey was carried out by the questionnaire survey. The results are evaluated and processed using tables and graphs with comments.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 38137
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
bartlová_2016_dp.pdf 3.816Mb PDF View/Open None
bartlová_2016_op.docx 36.56Kb Unknown View/Open None
bartlová_2016_vp.docx 40.85Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account