Využití hippoterapie v léčebné preventivní péči

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití hippoterapie v léčebné preventivní péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martinková, Vlasta
dc.contributor.author Hřibová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:34:28Z
dc.date.available 2010-07-15T08:34:28Z
dc.date.issued 2007-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3907
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je rehabilitační metoda hipoterapie, která se v našich podmínkách začala rozvíjet v roce 1991. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá popisem rehabilitační metody hipoterapie. Praktická část je zaměřená na průzkum využívání hipoterapie u dětí se zdravotním postižením a její úspěšnosti. Průzkum byl veden pomocí dotazníkového šetření. cs
dc.format 65 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1810738 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Historie cs
dc.subject hipoterapie cs
dc.subject tým cs
dc.subject kůň cs
dc.subject pohyb cs
dc.subject rehabilitace cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject dětská mozková obrna cs
dc.subject History en
dc.subject hippotherapy en
dc.subject team en
dc.subject horse en
dc.subject movement en
dc.subject rehabilitation en
dc.subject parents en
dc.subject poliomyelitis en
dc.title Využití hippoterapie v léčebné preventivní péči cs
dc.title.alternative Applying of a hippotherapy in a medically preventive care en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kovařík, Leoš
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor work is a rehabilitative method of the hippotherapy which started developing in 1991 in our conditions. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part engages in a description of the rehabilitative method of the hippotherapy. The practical part is intent on an investigation of applying and succes of the hippotherapy for children with the health handicap. The investigation was performed by questionnares. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6092
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hřibová_2007_bp.pdfBlocked 1.726Mb PDF View/Open
hřibová_2007_vp.doc 78Kb Microsoft Word View/Open
hřibová_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account