Plán odpadového hospodářství České republiky

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Plán odpadového hospodářství České republiky

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Plán odpadového hospodářství České republiky
Autor: Končáková, Zdeňka
Vedoucí: Koutný, Marek
Abstrakt: Práce se zabývá plánem odpadového hospodářství České republiky, který je základním dokumentem určujícím koncepci nakládáním s odpady do roku 2012. Z plánu vyplývá po-vinnost nakládat s odpady v souladu s hierarchií nakládání, tzn. předcházení vzniku odpa-dů, opětovné využívání, recyklace, využití, odstranění. Dále budou preferovány nízkoodpa-dové technologie, zajištěn oddělený sběr nebezpečných a komunálních odpadů, umožněn oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů, mělo by být zabráněno rizi-ku ohrožení zdraví a životního prostředí při manipulaci s odpady, rovněž nebude podporo-vána výstavba nových skládek a spaloven ze státního rozpočtu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3916
Datum: 2007-06-07
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí
Studijní obor: Chemie a technologie materiálů
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 5300


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
končáková_2007_bp.pdf 698.8Kb PDF Zobrazit/otevřít
končáková_2007_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
končáková_2007_op.doc 39.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet