Optimalizace metodiky na stanovení stravitelnosti mořských a sladkovodních řas

DSpace Repository

Language: English čeština 

Optimalizace metodiky na stanovení stravitelnosti mořských a sladkovodních řas

Show full item record

No preview available
Title: Optimalizace metodiky na stanovení stravitelnosti mořských a sladkovodních řas
Author: Machů, Ludmila
URI: http://hdl.handle.net/10563/39394
Date: 2010-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 140
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce je zaměřena na stanovení stravitelnosti mořských a sladkovodních řas enzymaticko-gravimetrickou in vitro metodou a na stanovení vybraných faktorů, které mohou hodnoty stravitelnosti ovlivnit. Konkrétně se práce zabývá stanovením stravitelnosti sušiny, stravitelnosti organické hmoty, koeficientu stravitelnosti dusíkatých látek a stravitelnosti vybraných chemických prvků, přičemž je současně statisticky hodnocen i vliv doby hydrolýzy a různého hydrolyzačního činidla na hodnoty stravitelnosti. Předmětem práce je i určení obsahu polyfenolických látek a vlákniny včetně pektinových látek, jakožto vybraných faktorů ovlivňujích hodnoty stravitelnosti. V neposlední řadě práce obsahuje i stanovené obsahy sušiny, popela, dusíkatých látek a vybraných chemických prvků, coby nedílnou součást následných analýz a výpočtů. Ke stanovení byly vybrány produkty ze sladkovodních sinic a řas (Spirulina - sinice Spirulina platensis, Chlorella - řasa Chlorella pyrenoidosa) i mořských červených řas (Dulse - Palmaria palmata, Nori - Porphyra tenera) a hnědých řas (Arame - Eisenia bicyclis, Hijiki - Hizikia fusiformis, Kombu - Laminaria japonica, Wakame a Wakame instant - Undaria pinnatifida) dostupných na českém trhu. Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že obecně hodnoty stravitelnosti mořských i sladkovodních řas jsou vysoké a jsou závislé nejen na délce enzymatické hydrolýzy, ale i na zvoleném hydrolyzačním činidle a na obsahu látek ovlivňujících tyto hodnoty. U jednotlivých druhů řas bylo stanoveno vysoké množství polyfenolických látek i vlákniny včetně pektinů. Statistickým vyhodnocením pomocí korelací bylo dokázáno, že obsah právě těchto látek stravitelnost sladkovodních a mořských řas významně ovlivňuje.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
machů_2016_dp.pdf 11.13Mb PDF View/Open None
machů_2016_op.zip 548.8Kb Unknown View/Open None
machů_2016_vp.pdf 23.81Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account