Projekt změn v systému odměňování ve společnosti Slovácké strojírny, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt změn v systému odměňování ve společnosti Slovácké strojírny, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matošková, Jana
dc.contributor.author Nedbalová, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:48:16Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3941
dc.description.abstract V diplomové práci se zabývám systémem odměňování ve společnosti Slovácké strojírny, a.s. Práce se skládá ze tří hlavních částí. V teoretické části objasním pojem odměňování, zaměřím se na úkoly a cíle systému odměňování, strategii odměňování a na možné způsoby odměňování. Vysvětlím pojem plat a mzda a jaké existují formy mezd. V analytické části identifikuji a poté zhodnotím silné a slabé stránky stávajícího systému odměňování společnosti Slovácké strojírny, a.s. V projektové části navrhnu opatření, která povedou ke zlepšení stávajícího systému odměňování. cs
dc.format 94 s., 15 s. příloh cs
dc.format.extent 586749 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject odměňování cs
dc.subject mzdové tarify cs
dc.subject časová mzda cs
dc.subject úkolová mzda cs
dc.subject odměny cs
dc.subject prémie cs
dc.subject příplatky cs
dc.subject zaměstnanecké výhody cs
dc.subject reward en
dc.subject wage scale en
dc.subject hourly pay en
dc.subject task wage en
dc.subject company benefits en
dc.subject premium en
dc.subject extra pay en
dc.subject employee benefits en
dc.title Projekt změn v systému odměňování ve společnosti Slovácké strojírny, a.s. cs
dc.title.alternative Project of changes in reward system in company Slovácké strojírny, Inc. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macurová, Lucie
dc.date.accepted 2007-05-30
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated In master thesis I discuss reward system in company Slovácké strojírny, Inc. The thesis consist of three main parts. In theoretical part I will clarify reward conception, I will aim to objectives and purposes reward system, reward strategy and possibly methods of reward. I will interpret conception salary and wages and what kind of wages exists. In analytic part I will identify and then I will evaluate strengths and weaknesses of actual reward system in Slovácké strojírny, Inc. In project part I will suggest measure for improvement of actual reward system. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5998
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
nedbalová_2007_dp.pdfBlocked 572.9Kb PDF View/Open
nedbalová_2007_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
nedbalová_2007_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account