Využití nástrojů online marketingové komunikace na FaME UTB ve Zlíně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití nástrojů online marketingové komunikace na FaME UTB ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Černobila, Jan
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:12:16Z
dc.date.available 2017-07-03T09:12:16Z
dc.date.issued 2016-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39458
dc.description.abstract Cílem této práce je projekt, který řeší téma digitální marketingové komunikace Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a to na základě celosvětově sílícího potenciálu tohoto oboru a rostoucí konkurence. Zvolený problém byl řešen za pomoci STEEPLED, Porterovy, Benchmarking, SWOT a rizikové analýzy. Součástí bylo i interní dotazníkové šetření. Uvedené výzkumné metody poskytly data o úrovni elektronické, marketingové, komunikaci fakulty. Hlavní zjištění spočívalo zejména v pochopení problematiky vnímání aktuálně užívané digitální komunikace Fakulty managementu a ekonomiky z pohledu současných studentů a díky aplikované benchmarkingové analýze došlo i ke srovnání marketingové komunikace FaME s jinými ekonomickými fakultami v České republice. Navrhované projektové řešení, bylo rozděleno na dílčí strategické cíle, opatření a akční plány. Doporučení tak odpovídala strategickým cílům a záměrům nejen fakulty, ale i univerzity jako celku. Na základě zjištěných skutečností výsledky práce poskytují prostor pro zvýšení úrovně kvality marketingové komunikace a její neustálý rozvoj jak v externím, tak interním pojetí.
dc.format 213 s. (261 839 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject digitální marketing cs
dc.subject online marketing cs
dc.subject marketing vysokého školství cs
dc.subject univerzita cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject propagace cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject STEEPLED analýza cs
dc.subject benchmarkingová analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject University en
dc.subject Marketing en
dc.subject Marketing Communication en
dc.subject Digital Marketing en
dc.subject Online Marketing en
dc.subject University Marketing en
dc.subject University en
dc.subject Social Networks en
dc.subject Promotion en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.subject STEEPLED Analysis en
dc.subject Benchmarking Analysis en
dc.subject Porter´s Analysis en
dc.subject Questionnaire en
dc.title Využití nástrojů online marketingové komunikace na FaME UTB ve Zlíně
dc.title.alternative The Use of Online Marketing Communication Tools at FaME UTB in Zlin
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kramoliš, Jan
dc.date.accepted 2017-05-29
dc.description.abstract-translated The aim of master thesis is project, which is focused on topic of marketing communication in use at Faculty of Management and Economy at Tomas Bata University in Zlín. This topic reacted to globally growing potential and competition in this sphere. This specific topic was studied by STEEPLED, Porter´s, Benchmark, SWOT and project risk analysis. In addition to stated, internal questionnaire was also a part of researched methods. Thanks to the research, gained data provided information's about the main parts of digital communication at the faculty. The main discovery was in understanding how the currently used electronic communication of Faculty of Management and Economy was perceived by the actual students. What is more, on the base of benchmarking analysis, there was comparison to other ten Czech economic faculties. Proposed project solution was divided to main strategies and its measures. Project part also contained action plans. The main point is that suggestions were in agreement with strategic plans and intentions of Tomas Bata University in Zlín at all. In conclusion results provide a space for improving and upgrading faculty´s marketing communication as for external and also as for internal use.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 42570
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
černobila_2017_dp.pdf 4.780Mb PDF View/Open None
černobila_2017_op.docx 25.28Kb Unknown View/Open None
černobila_2017_vp.docx 26.33Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account