Projekt inovace systému CRM ve společnosti ELKO EP, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt inovace systému CRM ve společnosti ELKO EP, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sodomka, Petr
dc.contributor.author Sklenářová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:50:12Z
dc.date.available 2010-07-15T08:50:12Z
dc.date.issued 2007-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3945
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je "Projekt inovace systému CRM v podniku ELKO EP, s.r.o. Smyslem této práce je návrh optimálního řešení inovace systému CRM ve firmě, které respektuje CRM stragegii firmy. S ohledem na tuto strategii jsou definovány základní nedostatky a požadavky, z nichž se následně odvíjí návrh technického řešení sytému CRM. Inovace je navržena tak, aby se modul CRM stal účinným a podpůrným prostředkem při provádění této strategie v každodenní praxi. cs
dc.format 91 stran cs
dc.format.extent 3362747 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Řízení vztahu se zákazníky cs
dc.subject CRM strategie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject sémantický diferenciál cs
dc.subject časová analý-za cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject Customer relationship management en
dc.subject CRM strategy en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject semantic diferencial en
dc.subject time and costs analysis en
dc.title Projekt inovace systému CRM ve společnosti ELKO EP, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of CRM system innovation in company ELKO EP, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Teriaki, Jana
dc.date.accepted 2007-09-03
dc.description.abstract-translated The main object of this thesis is "Project of innovation CRM system" in a company ELKO EP, s.r.o. Purpose of this thesis is design of optimal solution CRM system in a company, which re-spects corporate CRM strategy. Regarding to this strategy and definition of basic deficiencies and requirements is implied a project of technical sollution of CRM system. Innovation of CRM sys-tem should be designed as effectual and susidiary medium in implementation CRM strategy in everyday running. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3943
dc.date.assigned 2007-07-10
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sklenářová_2007_dp.pdfBlocked 3.206Mb PDF View/Open
sklenářová_2007_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
sklenářová_2007_op.pdf 113.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account