Analýza a řízení finančních rizik v podniku Vltava Labe Media a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a řízení finančních rizik v podniku Vltava Labe Media a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Hubáčková, Lucie
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:12:28Z
dc.date.available 2017-07-03T09:12:28Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39541
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku analýzy a řízení finančních rizik v podniku VLTAVA LABE MEDIA a.s. Cílem je analyzovat současná finanční rizika ve vybra-ném podniku pomocí správně zvolených metod a navrhnout vhodná opatření ke zlepšení situace. Teoretická část pojednává a vysvětluje základní charakteristiku rizika, finančního rizika, jak je řídit a analyzovat. V praktické části jsou finanční rizika v podniku analyzována pomocí metod poměrovými a absolutními ukazateli, je provedena SWOT analýza a na zá-kladě zjištěných informací jsou navržena možná opatření k vylepšení současného stavu pod-niku.
dc.format 71 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject finanční rizika cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject řízení rizik cs
dc.subject ukazatelé cs
dc.subject risk en
dc.subject financial analysis en
dc.subject risk analysis en
dc.subject risk management en
dc.subject figures en
dc.title Analýza a řízení finančních rizik v podniku Vltava Labe Media a.s.
dc.title.alternative Analysis and Financial Risk Management in the Vltava Labe Media a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dokulil, Jiří
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on analysis and financial risk management in the VLTAVA LABE MEDIA Inc. Aim of my thesis is to analyze current financial risks using properly selected methods and to propose appropriate measures to improve the overall financial situation. The theoretical part explains the basic characteristics of risk and financial risk as well as how to manage and analyse such risks. Practical part of this thesis/paper analyses these risks using the methods of financial and absolute ratios using the derivatives and other risk ma-nagement instruments and SWOT analysis. Based on the gathered information I propose possible measures to improve current state of business.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46899
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
hubáčková_2017_dp.pdf 4.002Mb PDF View/Open None
hubáčková_2017_op.pdf 165.2Kb PDF View/Open None
hubáčková_2017_vp.pdf 179.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account