Příčiny sociálně patologických jevů u etnických menšin

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příčiny sociálně patologických jevů u etnických menšin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Teplá, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-15T11:53:44Z
dc.date.available 2010-07-15T11:53:44Z
dc.date.issued 2006-11-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3955
dc.description.abstract Práce je zaměřena na otázku příčin sociálně patologických jevů u etnických a národnostních menšin, zejména problémy romské národnostní menšiny žijící v ČR. Cílem práce je náhled do života těchto lidí, snaha o pochopení jejich problémů v majoritní společnosti, odhalení příčin jejich sociálního propadu a nalezení způsobu řešení. Práce je pojata z pohledu příslušníka Policie ČR v přímém výkonu služby. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 1981018 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Sociálně patologický jev cs
dc.subject národnostní a etnická menšina cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject rasová diskriminace cs
dc.subject pozitivní diskriminace cs
dc.subject rasizmus cs
dc.subject multikulturní společnost cs
dc.subject Romové cs
dc.subject romská kriminalita cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject negativní vliv medií cs
dc.subject Social pathological phenomenon en
dc.subject national and ethnic minority en
dc.subject legislature en
dc.subject discrimination en
dc.subject racial discrimination en
dc.subject pozitive discrimination en
dc.subject racism en
dc.subject multicultural society en
dc.subject The Romany en
dc.subject romany kriminality en
dc.subject socialelimination en
dc.subject negative impact of media en
dc.title Příčiny sociálně patologických jevů u etnických menšin cs
dc.title.alternative Causes of socially pathological phenomena occurring among members of ethnic minorities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated This work focuses on an issue of a cause of a social pathological phenomenon relating to ethnic and national minorities, especially probléme of romany national minority living in The Czech Republic. The main target is to peep into these people's life, an effort haw to understand their probleme in a majority society, discovering a source of their social failure and finding a way of solution. The work is thought of a view of a member of the Czech Police who is in the first-hand service. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004188
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
teplá_2007_bp.pdfBlocked 1.889Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account