Úroveň slovní zásoby u dětí předškolního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Úroveň slovní zásoby u dětí předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žáková, Iva
dc.contributor.author Lacinová, Petra
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:12:35Z
dc.date.available 2017-07-03T09:12:35Z
dc.date.issued 2016-10-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39588
dc.description.abstract Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. Cílem bakalářské práce je zjistit úroveň slovní zásoby u dětí předškolního věku. V teoretické části sumarizujeme vývoj řeči, komunikaci a slovní zásobu u dětí předškolního věku. V praktické části předkládáme výsledky kvantitativního výzkumu realizovaného prostřednictvím testování. Jsou zde vyhodnoceny výsledky dětí z běžné a logopedické třídy, srovnány výsledky mezi dívkami a chlapci, rozdíly mezi mladšími a staršími dětmi. Ze zjištěných dat vyplynulo, že děti z běžné třídy mateřské školy dosáhly vyšší úrovně slovní zásoby než děti z logopedické třídy a úroveň slovní zásoby u dívek a chlapců jsou vyrovnané.
dc.format 60 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject slovní zásoba cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject vývoj řeči u dětí cs
dc.subject jazykové roviny řeči cs
dc.subject vocabulary en
dc.subject communication en
dc.subject speech development of children en
dc.subject language levels of speech en
dc.title Úroveň slovní zásoby u dětí předškolního věku
dc.title.alternative Vocabulary Level of Preschool Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vašíková, Jana
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis has a theoretical-empiric character. The aim of this bachelor thesis is to find out the vocabulary level of preschool children. In the theoretical part we summarize the development of speech, communication and vocabulary level of preschool children. In the practical part we present the results of the quantitative research realized through testing. There are evaluated the results of children from regular and logopedic class, there are compared the results between girls and boys, the differences between younger and older children. These ascertained data show that children from of a regular class in kindergarten classes have a higher vocabulary level than children from a logopedic class and that the vocabulary level of girls and boys is balanced.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 44898
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2017-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
lacinová_2017_dp.pdf 4.129Mb PDF View/Open None
lacinová_2017_op.docx 20.45Kb Unknown View/Open None
lacinová_2017_vp.docx 20.31Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account