Učitelská odpovědnost za žáka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Učitelská odpovědnost za žáka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukášová, Hana
dc.contributor.author Holčáková, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:12:36Z
dc.date.available 2017-07-03T09:12:36Z
dc.date.issued 2016-12-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39598
dc.description.abstract Bakalářská práce je orientována na učitelskou odpovědnost učitele za žáka. Vysvětluje problematiku subjektivní odpovědnosti učitele na středních školách od počátků učitelské profese, po současný profesní postoj učitelů a charakterizuje sebepojetí učitele a jejich výsledky ve vztahu k žákům. Cílem bakalářské práce je objasnit problematiku učitelské odpovědnosti za žáka. Kvalitativně orientovaný výzkum je realizován s využitím polostrukturovaných rozhovorů s danými učiteli středních škol. Postup výzkumu vystupuje z otevřeného kódování.
dc.format 65
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject učitel cs
dc.subject odpovědnost cs
dc.subject kompetence učitele cs
dc.subject sebepojetí učitele cs
dc.subject učitelská odpovědnost za žáka cs
dc.subject teacher en
dc.subject responsibility en
dc.subject competence of a teacher en
dc.subject selfconception of a teacher en
dc.subject teacher´s responsibility for a student en
dc.title Učitelská odpovědnost za žáka
dc.title.alternative Teachers' Responsibility for pupil
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vašíková, Jana
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is oriented on a teacher´s responsibility for a student. It explains the issue of subjective responsibility of a teacher on high schools from beginning of teaching profession to current profession attitude od teachers and defines selfconception of a teacher and their results in relation to students. The aim of the bachelor thesis is to clarify the problematice of teaching responsibility for a student. The quality-focused research is done with usage of semi-strictured interviews with given teachers of high schools. The progress of the research is based on open coding.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 44909
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
holčáková_2017_dp.zip 4.608Mb Unknown View/Open None
holčáková_2017_op.docx 18.83Kb Unknown View/Open None
holčáková_2017_vp.docx 20.16Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account