Péče o seniory v přirozeném prostředí za podpory terénních služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Péče o seniory v přirozeném prostředí za podpory terénních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slobodová, Lucia
dc.contributor.author Beranová, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:12:39Z
dc.date.available 2017-07-03T09:12:39Z
dc.date.issued 2016-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39625
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá péčí o seniory v přirozeném prostředí za podpory terénních služeb. Teoretická část definuje základní pojmy jako stárnutí, stáří, domácí péče. Jsou představeny sociální služby, které jsou pro seniory určeny. Dále charakterizuje domácí pečovatelskou službu, její přínos, poslání, cíle a činnosti. Praktická část bakalářské práce zjišťuje faktory, které ovlivňují rozhodnutí seniorů využívat služeb domácí pečovatelské služby. Výzkumné šetření je realizováno formou rozhovorů se seniory v jejich domácím prostředí. Závěrem práce je vyhodnocení a shrnutí výsledků šetření.
dc.format 67 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stáří cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject domácí péče cs
dc.subject domácí pečovatelská služba cs
dc.subject Old age en
dc.subject social services en
dc.subject home care en
dc.subject home care service en
dc.title Péče o seniory v přirozeném prostředí za podpory terénních služeb
dc.title.alternative Care for Elderly in Natural Environment with Support of Field Services
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cichá, Martina
dc.date.accepted 2017-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the care of seniors in their natural environment, supported by ou-treach services. The theoretical part defines basic concepts such as aging, age, home care. Social services are introduced that are designed for seniors. It also characterizes the home care service, its benefits, mission, goals and activities. The practical part of this thesis in-vestigates the factors that influence the decision of seniors use the services of home care services. The research is carried out through interviews with seniors in their home envi-ronment. Finally, work is the evaluation and summary of the survey results.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 44942
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
beranová_2017_dp.pdf 3.056Mb PDF View/Open None
beranová_2017_op.docx 35.80Kb Unknown View/Open None
beranová_2017_vp.docx 38.81Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account