Návaznost zdravotní a sociální péče pohledem sociálních pracovníků ve zdravotnictví

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návaznost zdravotní a sociální péče pohledem sociálních pracovníků ve zdravotnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Kovaříková, Lada
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:12:44Z
dc.date.available 2017-07-03T09:12:44Z
dc.date.issued 2016-11-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39662
dc.description.abstract Práce se věnuje tématu Návaznosti zdravotní a sociální péče pohledem sociálních pracovníků ve zdravotnictví. Teoretická část je zaměřena na vztah sociální pedagogiky a sociální práce a s ní související profesí sociálního pedagoga a sociálního pracovníka. Tato kapitola byla zvolena z toho důvodu, abychom poukázali na těsnou provázanost těchto dvou profesí, a také z toho důvodu, že sociálního pracovníka může podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vykonávat i sociální pedagog. V teoretické části diplomové práce se zabýváme i profesí sociálního pracovníka ve zdravotnictví, jeho osobností či jeho náplní práce. Poslední kapitola se zaměřuje přímo na návaznost zdravotní a sociální péče v České republice. Praktická část je tvořena formou kvalitativního výzkumu prostřednictvím zakotvené teorie.
dc.format 107 s. (188 816 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zdravotní péče cs
dc.subject sociální péče cs
dc.subject zdravotní služby cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální pe-dagogika cs
dc.subject sociální práce ve zdravotnictví cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject zdravotně sociální pracovník cs
dc.subject Health Care en
dc.subject Social Care en
dc.subject Health Services en
dc.subject Social Services en
dc.subject Social Work en
dc.subject Social Pedagogy en
dc.subject Social Work in Health Care en
dc.subject Social Worker en
dc.subject Social Educator Health and Social Workers en
dc.title Návaznost zdravotní a sociální péče pohledem sociálních pracovníků ve zdravotnictví
dc.title.alternative Continuity of Health and Social Care from a Point of View of Social Workers in Health Care
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2017-05-22
dc.description.abstract-translated The purpose of this Thesis is to find out what is the Continuity of Health and Social Care from a the Social Workers point of view. The theoretical part is not only concentrating on the relationship between social pedagogy and social work but also on a certain career of social pedagogue and social worker. Further emphasis is put on how tightly are these two careers interconnected and also on Act No. 108/2006 Coll., on social services according to which social pedagogue can perform as the social worker. The theoretical part is moreover focused on duties and character of the social worker performing in healthcare. The last chapter examines Continuity of Health and Social Care in the Czech Republic. Lastly, the practical section contains qualitative survey on the above-mentioned theory basis.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 44999
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-04-19
local.subject zdravotnictví cs
local.subject sociální služby cs
local.subject zdravotně-sociální péče cs
local.subject health service en
local.subject social service en
local.subject medical social care en


Files in this item

Files Size Format View Description
kovaříková_2017_dp.pdf 4.110Mb PDF View/Open None
kovaříková_2017_op.docx 22.45Kb Unknown View/Open None
kovaříková_2017_vp.doc 52Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account