Materiální ztráta jako krize člověka

DSpace Repository

Language: English čeština 

Materiální ztráta jako krize člověka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Véle, Miloš
dc.date.accessioned 2010-07-15T11:57:40Z
dc.date.available 2010-07-15T11:57:40Z
dc.date.issued 2007-04-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3969
dc.description.abstract Materiální ztráta je prakticky jednou z nejdůležitějších lidských zkušeností se kterou se během svého života člověk pravidelně a možná i nevyhnutelně setkává. Spjatost lidí s věcmi je různá. Každý prožívá odloučení či ztrátu věci jinak.V práci jsou definovány pojmy krize, materiální ztráty jako krize člověka. Je proveden rozbor příčin vzniku materiálních ztrát, jejich vliv na postižené osoby a jejich okolí (rodina, přátelé, zaměstnání), možnosti odstranění nepříznivého stavu. Možnosti intervence při vzniku krizových situací a dále pak ověření získaných informací na konkrétních případech z policejní praxe. cs
dc.format 44 s. cs
dc.format.extent 570734 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Krize cs
dc.subject krizová intervence cs
dc.subject ztráta cs
dc.subject materiální ztráta cs
dc.subject újma cs
dc.subject šok cs
dc.subject trauma cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject deprese cs
dc.subject stres cs
dc.subject psychopatologie cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject hodnota cs
dc.subject minulost cs
dc.subject bezpečí cs
dc.subject katastrofy cs
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject viktimizace cs
dc.subject Crisis en
dc.subject intervene en
dc.subject loss en
dc.subject material loss en
dc.subject harm en
dc.subject schlock en
dc.subject trauma en
dc.subject conflict en
dc.subject depression en
dc.subject stress en
dc.subject psychopathology en
dc.subject assistance en
dc.subject vane en
dc.subject past time en
dc.subject safety en
dc.subject catastrophe en
dc.subject punishable offence en
dc.subject victimization en
dc.title Materiální ztráta jako krize člověka cs
dc.title.alternative Material loss as the critical stage of human. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kohoutek, Rudolf
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated Material loss is practically one of the significant human experiences, which is normal and probably unavoidable experience during daily life. People connections with thinks are different. Each one live out separation or loss of thinks in a different way. Definitions of crisis, material loss are definitions as human crisis in the job. The analysis of the reasons of origin of material losses, influence on the affected persons and theirs environmental (family, friends, job), possibility of elimination of unappreciative state is carried out. Possibility of interventions at the genesis of crisis situations and as well authentication of acquired informations on the real examples from police practice. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006284
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
véle_2007_bp.pdfBlocked 557.3Kb PDF View/Open
véle_2007_vp.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open
véle_2007_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account