Kriminalita mladistvých a příčiny páchání trestné činnosti v Kraji Vysočina

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kriminalita mladistvých a příčiny páchání trestné činnosti v Kraji Vysočina

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Fejta, David
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:12:53Z
dc.date.available 2017-07-03T09:12:53Z
dc.date.issued 2016-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39738
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je problematika související s jedním ze závažných společenských problémů v boji s kriminalitou, týkající se protiprávních činů dětí. Snižování a omezování páchání trestné činnosti ze strany pachatelů z řad dětí a mládeže se jeví jako jedna z významných priorit naší společnosti a proto by se jí mělo dostat dostatečné pozornosti. V teoretické části práce jsou rozpracovány poznatky získané z dostupné odborné literatury. V první části práce se věnujeme rozboru základních pojmů důležitých pro správné pochopení dané problematiky. Dále je zde pojednáno o důležitých souborech jevů souvisejících s kriminalitou mladistvých, prostor je věnován možným příčinám vzniku závadového jednání, analyzován je i vývoj kriminality mladistvých. Rovněž se zabýváme jednotlivými aspekty výchovného prostředí a legislativou s ohledem na dospívající mládež. V praktické části mapujeme současný trend vývoje kriminality dětí a mládeže v Kraji Vysočina na základě analýzy dokumentů, kdy hlavním záměrem je popsat současnou situaci a nastínit vývoj cílové skupiny v tomto kraji.
dc.format 114 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě cs
dc.subject nezletilí cs
dc.subject mladiství cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject kriminogenní faktory cs
dc.subject systém včasné intervence cs
dc.subject child en
dc.subject minors en
dc.subject juveniles en
dc.subject crime en
dc.subject delinquency en
dc.subject criminal factors en
dc.subject early intervention system en
dc.title Kriminalita mladistvých a příčiny páchání trestné činnosti v Kraji Vysočina
dc.title.alternative Juvenile Criminality and Causes of Crime in the Vysočina Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated The theme of this diploma work covers issues relating to one of the major social problems in combating crime with regard to offences carried out by children and young people. The reduction and limitation of criminal activity by young offenders and children appears as one of the major priorities of our society and it should therefore be given adequate attention. In the theoretical part of the work, information obtained from available specialist literature is developed. The first part deals with analysis of the basic concepts important for a proper understanding of the issue. This is followed by a discussion of the range of phenomena relating to juvenile delinquency, where space is also devoted to possible causes of unhealthy behavior and investigation of the development of youth criminality. Specific aspects of upbringing and legislation with regard to teenagers are also covered. The practical part deals with the current trend towards development of juvenile crime in the Vysocina region based on the analysis of documents, where the main purpose is to describe the current situation and outline the development of the target group in this region.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 45113
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
fejta_2017_dp.pdf 4.224Mb PDF View/Open None
fejta_2017_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
fejta_2017_vp.docx 19.08Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account